Czas Past Simple

kurs angielskiego online czas past simple

Czas Past Simple to czas służący do wyrażania zdarzeń mających miejsce przeszłości. Jest on jednym z najłatwiejszych do opanowania czasów języka angielskiego i nie przysparza Polakom zbyt wielu problemów – w przeciwieństwie do Present Perfect, którego opis znajdziesz w osobnym wpisie.

Poniżej znajdziesz krótką charakterystykę czasu gramatycznego wraz z przykładami użycia czasu w praktyce.

Użycie czasu Past Simple

Czas Past Simple wyraża czynności, które wydarzyły się w przeszłości i nie mają związku z teraźniejszością.

Yesterday I wanted to go to the cinema, but it was too late. – Wczoraj chciałam pójść do kina, ale było już za późno.

We went to London three years ago but we didn’t like it there. – Trzy lata temu pojechaliśmy do Londynu, ale w ogóle się nam tam nie podobało.

I really enjoyed the show. Did you? – Bardzo mi się podobał spektakl. A tobie?

The plane landed at 6.42. – Samolot wylądował o 6.42.

We lived in Paris for 3 years and then we moved to Marseille. – Mieszkaliśmy w Paryżu przez 3 lata, a później przeprowadziliśmy się do Marsylii.

Kurs języka angielskiego czas past simple

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać dostęp do interaktywnych ćwiczeń, sprawdź intensywny kurs angielskiego online.

Czasownik to be w czasie Past Simple

Czasownik to be (być) przyjmuje dwie formy i odmienia się następująco:

I wasja byłem / byłamwe weremy byliśmy / byłyśmy
you werety byłeś / byłaśyou werewy byliście / byłyście
he was
she was
it was
on był
ona była
to było
they wereoni byli / one były

Przeczenia tworzymy, dodając not do wybranej formy czasownika (was not / were not). Często też używamy form skróconych (wasn’t / weren’t).

The film wasn’t very good but I had a great time. – Film nie był zbyt dobry, ale świetnie się bawiłem.

I wasn’t hungry, so I didn’t have dinner. – Nie byłam głodna, więc nie jadłam kolacji.

Gdy chcemy zadań pytanie ogólne, tworzymy je poprzez inwersję, czyli przestawienie was lub were na początek zdania. W pytaniach szczegółowych stawiamy na początku odpowiedni zaimek pytajny, np. what (co), who (kto), where (gdzie), when (kiedy), why (dlaczego).

Were you at school yesterday? – Byłeś wczoraj w szkole?

Why were you so sad? – Dlaczego byłeś taki smutny?

Struktura i budowa czasu Past Simple

Gdy chcemy użyć zdania twierdzącego, do czasowników regularnych musimy dodać końcówkę -ed, natomiast w przypadku czasowników nieregularnych używamy się tzw. drugiej formy czasownika.

Pamiętaj, że odmianę najważniejszych czasowników nieregularnych możesz sprawdzić w naszym wpisie.

Pytania ogólne tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego did. Pamiętaj, że wtedy czasownik główny przybiera swoją podstawową formę. Pytania szczegółowe tworzymy analogicznie, czyli przez dodanie na początek pytania odpowiedni zaimek.

Did you watch the game yesterday?– Oglądaliście wczoraj mecz?

When did you meet? – Kiedy się poznaliście?

Jeśli chcemy stworzyć przeczenie, musimy dodać partykułę not do czasownika posiłkowego did, pamiętając, że czasownik główny przybiera swoją podstawową formę.

I didn’t want to go home. – Nie chciałem wracać do domu.

I’m sorry I didn’t call you yesterday. – Przepraszam, że wczoraj nie zadzwoniłem.

Typowe określenia czasu

Czas Past Simple posiada pewne charakterystyczne określenia czasu, jak np. yesterday (wczoraj) oraz last oraz ago. Zobacz, jak konstruować określenia czasu z użyciem dwóch ostatnich:

last + okres czasu, np. last week (w zeszłym tygodniu), last Monday (w zeszły poniedziałek), last Christmas (w ostatnie Święta Bożego Narodzenia), last time (ostatnim razem)

okres czasu + ago, np. a while ago (chwilę temu),  two months ago (dwa miesiące temu), some time ago (jakiś czas temu), 10 years ago (dziesięć lat temu).

Thomas graduated 5 years ago. – Thomas skończył studia 5 lat temu.

Last time we met, Nicola lost her glasses. – Ostatnim razem, gdy się spotkaliśmy, Nicola zgubiła okulary.

W zdaniach w czasie Past Simple używamy również określeń dotyczących przeszłości, np. in 1918, in January, on 18th of May, on Tuesday, in the morning.

Columbus discovered America in 1492. – Kolumb odkrył Amerykę w 1492 roku.

They went to the mountains in February. – W lutym pojechali w góry.

On Sunday I visited my parents. – W niedzielę odwiedziłam rodziców.

In 2020 I read 52 books. – W 2020 przeczytałem 52 książki.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat angielskiej gramatyki, polecamy ci podręcznik Wielkie vademecum do nauki angielskiego.

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.