Część I. Zakres obowiązywania Polityki Prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Edgard Sp. z o.o., Warszawa, ul. Belgijska 11, 02-512 Warszawa, NIP: 521-354-28-68, REGON: 142047276, multikurs@multikurs.pl (“Administrator”). Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w poniższych celach:

– korzystania z bezpłatnych zasobów platformy www.multikurs.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu)

– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z płatnych zasobów platformy www.multikurs.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu); 

– dokonywania transakcji na platformie www.multikurs.pl (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu); 

– wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne);

– wysyłki drogą elektroniczną informacji o zniżkach i aktualnych promocjach prowadzonych przez Partnerów Administratora (podanie danych jest dobrowolne, jak również opcjonalne).

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Twoje dane osobowe będę przetwarzane przez okres 15 lat lub do chwili odwołania.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Sprzeciw możesz wnieść począwszy od 25 maja 2018 roku. W tych celach należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail mojedane@multikurs.pl lub pisemnie na adres siedziby. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Multikurs.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej Multikurs.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja czy nauka w serwisie.

3. Korzystanie z Multikurs.pl, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu Multikurs.pl.

4. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

– żądania dostępu do Twoich danych,

– prawo do sprostowania danych,

– żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

– prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

– prawo do przeniesienia danych osobowych.

W tych celach należy zmienić ustawienia prywatności w profilu użytkownika lub skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail mojedane@multikurs.pl lub pisemnie na adres siedziby.


Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez Multikurs.pl, ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy działania na Twoich danych osobowych, jakie wykonujemy w ramach korzystania z usług Multikurs.pl

1. Dane konta i dane profilowe: tworząc konto Użytkownika wymagane są podstawowe informacje kontaktowe. Dane te obejmują e-mail (Twój login), hasło do serwisu, imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy w przypadku rozliczeń na fakturę wymagane są również dane dotyczące firmy, na którą będzie wystawiana faktura VAT, czyli nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, osoba kontaktowa. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak bez nich nie będziemy mogli zawrzeć umowy prowadzenia Twojego konta na platformie, ani świadczyć Ci usług dostępu do płatnych kursów. Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład: zdjęcie profilowe, data urodzenia, płeć, kraj, uczone języki. Użytkownicy mogą udostępniać swoje dane osobowe oraz inne informacje na swoich publicznych profilach na podstawie własnej i świadomej decyzji. Użytkownik powinien starannie ocenić ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem danych osobowych. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości. W przypadku logowania się do Multikurs.pl za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, na którymi Multikurs.pl nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook, Multikurs.pl w ramach platformy Multikurs pozyskuje dane wyłącznie w postaci id Twojego konta w takim serwisie tj. imię, nazwisko, adres e-mail tylko na potrzeby takiego logowania.

2. Obsługa Użytkownika: Multikurs.pl może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem, ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Multikurs.pl będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

3. Formularz kontaktowy: Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Multikurs.pl lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Multikurs.pl jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Multisłówka lub usług podmiotów zewnętrznych.

4. Konkursy i akcje promocyjne: Od czasu do czasu w Multikurs.pl organizowane są konkursy i akcje promocyjne. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie czy akcjach promocyjnych są przetwarzane przez Multikurs.pl zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z konkursem czy akcją promocyjną.

5. Logi serwera: Podczas korzystania z Serwisów, każdorazowo po przesłaniu żądania do serwera Usługodawcy, zapisywane są: data i godzina przesłania żądania, adres IP komputera wykonującego żądanie, adres URL odwiedzanej strony wraz z dołączonymi parametrami, treść i status żądania, ilość danych przesłanych w odpowiedzi, nagłówki HTTP przesyłane przez urządzenie użytkownika (określające m.in. rodzaj i wersję przeglądarki, ustawiony język, stronę przekierowania).

6. Historia korzystania z Serwisów: Na serwerach Usługodawcy przechowywane są dane przesyłane przez użytkowników takie jak historia korzystania z serwisów i aplikacji mobilnych Usługodawcy, odpowiedzi na pytania w ramach ćwiczeń i testów, zapytania wyszukiwania, listy słownictwa, informacje na temat historii dokonywanych zakupów i rozliczeń, adresy IP i informacje na temat urządzeń, za pomocą, których użytkownicy korzystają z naszych usług. W ramach Serwisu dostępna jest funkcja zapraszania znajomych, w której możesz podać adresy e-mail znajomych w celu wysłania do nich zaproszeń polecających nasze usługi. Podane adresy wykorzystywane są w celu wysłania zaproszenia w imieniu Użytkownika.

7. Google Analytics, Google AdSense i remarketing: Na stronie Multikurs.pl wykorzystywane są statystyki Google Analytics, obsługiwane przez firmę Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Gromadzone informacje to informacje podawane przez użytkownika, informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług Google, informacje w dziennikach, informacje o lokalizacji, unikalne numery aplikacji, pamięć lokalna, pliki cookies. Dokładny opis przetwarzanych danych znajdą Państwo tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Dane zbierane za pośrednictwem Google umożliwiają do generowania statystyk na temat aktywności użytkowników w Serwisie. W ramach niektórych serwisów Usługodawcy mogą być wyświetlane reklamy Google AdSense.

Korzystamy także z mechanizmu remarketingu oferowanego przez Google do wyświetlania lepiej dopasowanych reklam u osób odwiedzających nasze Serwisy. Korzystając z Serwisu, zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie przez Google powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności Google.

8. Facebook: Integralną częścią sklepu jest Facebook Pixel – narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. Dane z piksela mogą być wykorzystane w do: emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców, tworzenia grup odbiorców reklam, używania innych narzędzi reklamowych Facebook. Korzystając z Serwisu, zgadzasz się na zbieranie i przetwarzanie powyższych danych w wymienionych wyżej celach zgodnie z polityką prywatności Facebook.

9. Profilowanie: Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Stosowane narzędzie analityczne pomaga nam mierzyć skuteczność prezentowanych reklam.


Część III. Polityka plików „cookies”

Tak jak wiele innych serwisów internetowych Multikurs.pl może gromadzić w ramach usług dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie. Poniżej mają Państwo szczegółowy opis, w jaki sposób Multikurs.pl wykorzystuje tego typu technologie.

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Edgard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Czym są pliki „cookies”?

Dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Stosujemy je w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki “cookies” pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie ciasteczek na swoim urządzeniu, może zmodyfikować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Całkowite zablokowanie ciasteczek uniemożliwi jednak zalogowanie się w Multikurs.pl.


Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Multikurs.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników w Multikurs.pl w następujących celach:

1. zawarcia i wykonywania umowy, między Multikurs.pl a użytkownikiem w tym prowadzenie konta w serwisie i obsługa płatności;

2. sprawnej obsługi kursów, zapewnienia ich wysokiej jakości, rozwiązywania problemów technicznych;
3. zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika;

4. umożliwienie korzystania z nauki języków za pomocą narzędzi do tego przygotowanych;

5. dostosowywanie oferty do potrzeb użytkowników;

6. monitorowanie aktywności wszystkich Użytkowników obejmujące poruszanie się na stronie, postępy w nauce;

7. kontaktowanie się z Użytkownikami, w celach związanych z obsługą Użytkownika, ze świadczeniem usług, działaniami marketingowymi, na które Użytkownik wyraził zgodę, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon, push;

8. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną w tym egzekwowanie przestrzegania regulaminu,

9. obsługa reklamacji na platformie Multikurs.pl;

10. obsługa reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;

11. prowadzenie marketingu bezpośredniego usług Multikurs.pl lub usług bądź towarów osób trzecich;
12. obsługa zgłoszeń Użytkowników przekazywanych działowi obsługi użytkownika poprzez formularz kontaktowy, e-mail, chat udostępniony na stronie Multikurs.pl;

13. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

14. organizacja konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;

15. zapewnienie obsługi usług płatniczych i zabezpieczenie płatności w serwisie;

16. statystycznych;

17. archiwizacyjnych; 18. opracowywanie nowych usług i produktów.Multikurs.pl jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie Multikurs.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych

1. Multikurs.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Multikurs.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

2. Jeżeli wyrazisz na to zgodę Multikurs.pl będzie przekazywać Twoje dane osobowe firmom współpracującym celem przesyłania Ci promocji, materiałów wspierających i optymalizujących naukę języków obcych;

3. Rejestrując się w Serwisie wyrażasz zgodę, aby:

– nazwa Twojego konta, zdjęcie przypisane do konta i podstawowe statystyki nauki były wyświetlane w Twoim publicznym profilu i na innych podstronach Serwisu np. w rankingu najlepszych użytkowników;

– Twoje imię, nazwisko i statystyki nauki były widoczne dla osób, które dodasz do listy znajomych;
– Do Twoich danych osobowych będą mieli dostęp pracownicy oraz podwykonawcy Multikurs.pl do tego upoważnieni wyłącznie na potrzeby zapewnienia sprawnej obsługi w ramach platformy Multikurs.pl.

4. Multikurs.pl może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Multikurs.pl lub wymienione podmioty.


Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika 

Prawo dostępu
Masz prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy. W każdej chwili możesz poprosić o kopię danych. Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z administratorem: mojedane@multikurs.pl . Jeśli nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.

Prawo do usunięcia danych
Prawo do usunięcia danych, zwane też prawem do “bycia zapomnianym”, obowiązuje od 1997 roku i obecnie je stosujemy. Masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych. Zrobimy to, gdy nie będzie innej podstawy prawnej, np. wynikającej z prawa finansowego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych. Jeżeli będziemy zobowiązani przetwarzać Twoje dane to poinformujemy Cię o tym.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania
Na Twoją prośbę ograniczymy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. Przestaniemy wtedy np. udostępniać Twoje dane oraz wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych.

Prawo do przenoszenia danych
Na Twoją prośbę w ciągu miesiąca otrzymasz od nas plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie .csv. Możesz też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać Twoje dane. Zanim zdecydujesz się je przekazać, upewnij się, kto je dostanie, ponieważ musimy zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych. Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z administratorem: mojedane@multikurs.pl Jeśli nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.

Jak cofnąć zgodę na otrzymywania wiadomości marketingowych? Zaloguj się na swoje konto, wejdź w zakładkę „Moje dane” i odznacz własnoręcznie odpowiednią zgodę. Możesz to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z działem bok: bok@multikurs.pl Jeśli nas napiszesz, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, wyłączymy wskazane zgody.

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Multikurs.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Pracownicy Usługodawcy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych odbywają przeszkolenie zgodnie z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa i podpisują oświadczenia dotyczące zachowania w tajemnicy danych osobowych. Partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Multikurs.pl wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Jeśli chodzi o transakcje płatnicze to dane są przetwarzane jedynie na serwerach upoważnionych firm obsługujących płatności. Podmioty obsługujące płatności stosują zabezpieczenia zgodne z wymogami prawa i regulacjami organizacji wystawiających karty płatnicze. Otrzymujemy od tych podmiotów tylko informacje odnośnie statusu poszczególnych transakcji płatniczych.

Dane osobowe nie podlegają procesowi profilowania, nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.


Część VIII. Zmiana postanowień

Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Polityki prywatności będzie dostępna na stronie internetowej https://www.multikurs.pl/polityka-prywatnosci

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.