Czas Present Perfect

czas Present Perfect angielski blog

Czas Present Perfect to czas, który najczęściej sprawia kłopoty Polakom uczącym się języka angielskiego. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę czas gramatycznego wraz z przykładami użycia czasu w praktyce.

Użycie czasu Present Perfect

Czas Present Perfect charakteryzuje się tym, że odnosi się do wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości, lecz ich skutki odczuwamy w chwili mówienia. Najważniejszą cechą czasu Present Perfect jest zatem jego nawiązanie do teraźniejszości. Używamy go zazwyczaj mówiąc o:

  1. 1. doświadczeniach, kiedy istotny jest sam fakt, iż czynność miała miejsce

I’ve seen this movie before. – Już widziałam ten film.

We have never been to London. – Nigdy nie byliśmy w Londynie.

2. wydarzeniach, które miały miejsce stosunkowo niedawno, a ich skutki odczuwamy w chwili obecnej

I haven’t seen Peter recently. – Ostatnio nie widziałem się z Peterem.

She has just arrived. – Ona właśnie przyjechała.

I haven’t seen you recently. How are you doing? – Ostatnio cię nie widziałem. Co słychać?

3. czynnościach, które trwają już od jakiegoś czasu i nadal są aktualne.

Jane has worked as a teacher for 15 years. – Jane od 15 lat pracuje jako nauczycielka.

I’ve lived here all my life. – Mieszkam tu całe życie.

Kurs języka angielskiego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i uzyskać dostęp do interaktywnych ćwiczeń, sprawdź intensywny kurs angielskiego online.

Struktura i budowa czasu Present Perfect

Żeby zbudować zdanie twierdzące w czasie Present Perfect, używamy formy teraźniejszej czasownika have (have lub has dla trzeciej osoby liczby pojedynczej) i odpowiedniej formy imiesłowu czasownika, Past Participle. Gdy używamy czasowników regularnych, formę Past Participle tworzymy dodając końcówkę –ed do bezokolicznika. Z kolei, jeśli używamy czasowników nieregularnych, wtedy potrzebujemy tzw. trzeciej formy z tabeli czasowników nieregularnych.

Pamiętaj, że możesz sprawdzić odmianę najważniejszych czasowników nieregularnych w naszym wpisie.

Pytania ogólne tworzy się poprzez inwersję, czyli przestawienie czasownika posiłkowego przed wykonawcę czynności, na początek zdania. Pytania szczegółowe tworzy się dodając na początek pytania odpowiedni zaimek.

Have you seen my glasses? I can’t find them. – Widziałeś moje okulary? Nie mogę ich znaleźć.

How long have you knownn each other? – Jak długo się znacie?

Where have you been?! – Gdzie byłeś?!

Jeśli chcemy stworzyć przeczenie, musimy dodać partykułę not do czasownika posiłkowego have / has. Często używa się form skróconych haven’t / hasn’t.

I haven’t been to Paris yet. – Jeszcze nie byłem w Paryżu.

Maria hasn’t called us for a long time. – Maria od dłuższego czasu do nas nie dzwoni.

Typowe określenia czasu

Czas Present Perfect posiada pewne charakterystyczne określenia czasu, jednak muszą one nawiązywać do teraźniejszości. Słówka te to na przykład: today (dzisiaj), this morning (dziś rano), this year (tego roku), recently (ostatnio), so far (jak dotychczas).

I’ve had two cups of coffee today. – Wypiłam dziś dwie filiżanki kawy. (dzień ten się nie skończył i być może wypiję ich więcej)

Tom has had his driving licence for two years now. He hasn’t got any problems so far. – Tom ma już prawo jazdy przez dwa lata. Nie miał dotychczas żadnych problemów.

W zdaniach w czasie Present Perfect używa się często określeń: just (właśnie, dopiero co), already (już) i yet (jeszcze nie / już). Just i already używa się przed głównym czasownikiem, natomiast yet używane jest zazwyczaj na końcu zdania, oznacza „jeszcze nie” w zdaniach przeczących lub „już” w pytaniach.

Sorry, I won’t join you. I’ve just had my lunch. – Przykro mi, ale nie dołączę do was. Właśnie zjadłem lunch.

Hurry up! The film has already started. – Pośpiesz się! Film już się zaczął.

Jim hasn’t come back yet, has he? – Jim jeszcze nie wrócił, prawda?

I haven’t read his latest book yet. – Jeszcze nie czytałem jego najnowszej książki.

For oraz since

W zdaniach w czasie Present Perfect używa się również określeń czasu for (przez / od) oraz since (od). Since używa się wskazując określony moment, od którego trwa dana czynność, np. since Monday (od poniedziałku), since January (od stycznia), since 5 o’clock (od piątej).

Natomiast for używa się mówiąc o tym, jak długo trwa dana czynność lub stan, np. for two weeks (przez dwa tygodnie), for five minutes (przez pięć minut), for years (od lat).

He has owned the shop since March. – On jest właścicielem tego sklepu od marca.

He has owned the shop for many years. – On jest właścicielem tego sklepu od wielu lat.

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.