Czasowniki nieregularne w języku angielskim

Blog gramatyka czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne są kluczowe, by poprawnie wyrażać przeszłość w czasie Past Simple, także musimy znać ich formy. W tabeli czasowników nieregularnych jest to tzw. druga forma czasownika.

Kiedy używać czasowników nieregularnych w czasie Past Simple?

Pytania i przeczenia tworzy się tak samo jak w przypadku czasowników regularnych, z wyjątkiem czasownika to be, z którym nie używamy czasownika posiłkowego did. Koniecznie pamiętaj o tym, że w pytaniach oraz przeczeniach używamy zawsze pierwszej formy czasownika – formy podstawowej. 

Chcesz poznawać angielskie słówka nie wychodząc z domu? Ucz się słówek online!

Intensywny kurs języka angielskiego

W poniższej tabeli przedstawiamy formy Past Simple najważniejszych czasowników nieregularnych. Forma czasownika jest taka sama dla każdej osoby.

Czasowniki nieregularne – tabela

Poniżej najdziesz najważniejsze i najczęściej używane czasowniki nieregularne. Prześledź, jakie zmiany zachodzą w poszczególnych formach i naucz się ich na pamięć, by swobodnie używać czasów przeszłych.

forma podstawowaPast Simple
(II forma)
Past Participle
(III forma)
tłumaczenie
bewas / werebeenbyć
beatbeatbeaten
becomebecamebecomestać się, zostać
beginbeganbegunzaczynać
bitebit bittengryźć
blowblewblownwiać
breakbrokebrokenrozbijać, psuć
bringbroughtbroughtprzynosić
buildbuiltbuiltbudować
buyboughtboughtkupować
catchcaughtcaughtłapać
choosechosechosenwybierać
comecamecomeprzybywać, przychodzić
costcostcostkosztować
cutcutcutciąć
digdugdugkopać
dodiddonerobić
drawdrewdrawnrysować
drinkdrankdrunkpić
drivedrovedrivenjechać (samochodem), prowadzić
eatateeatenjeść
fallfellfallenspadać
feedfedfedkarmić
feelfeltfeltczuć
fightfoughtfoughtwalczyć
findfoundfoundznaleźć
flyflewflownlatać
forbidforbadeforbiddenzakazać
forgetforgotforgottenzapomnieć
forgiveforgaveforgivenwybaczyć
getgotgotdostawać
givegavegivendawać
gowentgoneiść
growgrewgrownrosnąć
hanghunghungwisieć
havehadhadmieć
hearheardheardsłyszeć
hide hidhiddenchować
holdheld heldtrzymać
hurthurthurtranić
keepkeptkepttrzymać
knowknew knownznać, wiedzieć
laylaidlaidkłaść
leadleadleadprowadzić, dowodzić
leaveleftleftzostawiać, wyjeżdżać
lendlentlentpożyczać
letletletpozwalać
lielaylainleżeć
lightlitlitzapalać
loselostlostgubić
make mademaderobić
meanmeantmeantznaczyć, mieć znaczenie
meetmetmetspotkać
paypaidpaidpłacić
putputputkłaść
readreadreadczytać
rideroderiddenjeździć (konno, na rowerze)
ringrangrungdzwonić
riseroserisenwstawać
runranrunbiec
saysaidsaidmówić
seesawseenwidzieć
sellsoldsoldsprzedawać
sendsentsentwysyłać
setsetsetstawiać, ustawiać
shakeshookshakenpotrząsać
shineshoneshoneświecić
shootshotshotstrzelać
showshowedshown / showedpokazywać
shutshutshutzakykać
singsangsungśpiewać
sitsatsatsiedzieć
sleepsleptsleptspać
speakspokespokenmówić
spend spentspentwydawać (pieniądze), spędzać (czas)
standsoodstoodstać
stealstolestolenkraść
swimswamswumpływać
taketooktakenbrać
teachtaughttaughtuczyć
teartoretornrozdzierać, rozrywać
telltoldtoldpowiedzieć
thinkthoughtthoughtmyśleć
throwthrethrownrzucać
understandunderstoodunderstoodrozumieć
wakewokewokenobudzić
wearworewornnosić ubranie
winwonwonwygrywać
writewrotewrittenpisać
Najczęściej używane czasowniki nieregularne.

Niewielka grupa czasowników angielskich może przyjmować w czasie Past Simple zarówno formę regularną (przyjmując końcówkę –ed), jak i nieregularną.

learnlearnt / learnedlearnt / learneduczyć się
quitquit / quittedquit / quittedzrezygnować

Chcesz robić szybkie postępy? Zacznij kompleksową naukę angielskiego online!

Intensywny kurs języka angielskiego

Jeśli chcesz sprawdzić, jak dobrze pamiętasz czasowniki nieregularne, skorzystaj z bezpłatnego testu online lub zaloguj się do kursu online na naszej platformie.

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.