Angielskie czasowniki nieregularne

Blog gramatyka czasowniki nieregularne

Aby wyrażać przeszłość w czasie Past Simple używając czasowników nieregularnych, musimy znać ich formy. W tabeli czasowników nieregularnych jest to tzw. druga forma czasownika. Pytania i przeczenia tworzy się tak samo jak w przypadku czasowników regularnych, z wyjątkiem czasownika to be, z którym nie używamy czasownika posiłkowego did. Należy pamiętać, że w pytaniach oraz przeczeniach używamy zawsze pierwszej formy czasownika – formy bezokolicznika. 

Chcesz poznawać angielskie słówka nie wychodząc z domu? Ucz się słówek online!

Intensywny kurs języka angielskiego

W poniższej tabeli przedstawiamy formy Past Simple najważniejszych czasowników nieregularnych. Forma czasownika jest taka sama dla każdej osoby.

TłumaczenieInfinitive (I forma)Past Simple (II forma)Past Participle (III forma)
być
bić
stawać się, zostawać
zaczynać
gryźć
wiać
rozbijać, psuć
przynosić
budować
kupować
łapać
wybierać
przybywać, przychodzić
kosztować
ciąć, obcinać
kopać
robić
rysować
pić
prowadzić samochód
jeść
spadać
karmić
czuć
walczyć
znaleźć
latać
zakazywać
zapominać
wybaczać
dostawać
dawać
iść
rosnąć
wisieć
mieć
słyszeć
chować
uderzać
trzymać
ranić
trzymać
wiedzieć, znać
kłaść
prowadzić, dowodzić
zostawiać, wyjeżdżać
pożyczać
pozwalać
leżeć
zapalać
zgubić
robić
znaczyć, mieć znaczenie
spotykać
płacić
kłaść
czytać
jeździć (konno, na rowerze)
dzwonić
wstawać
biec
mówić
widzieć
sprzedawać
wysyłać
stawiać, ustawiać
potrząsać
błyszczeć
strzelać
pokazywać
zamykać
śpiewać
siedzieć
spać
mówić
wydawać pieniądze, spędzać czas
stać
kraść
pływać
wziąć
uczyć
rozdzierać
powiedzieć
myśleć
rzucać
rozumieć
budzić się
ubierać, nosić ubranie
wygrywać
pisać
be
beat
become
begin
bite
blow
break
bring
build
buy
catch
choose
come
cost
cut
dig
do
draw
drink
drive
eat
fall
feed
feel
fight
find
fly
forbid
forget
forgive
get
give
go
grow
hang
have
hear
hide
hit
hold
hurt
keep
know
lay
lead
leave
lend
let
lie
light
lose
make
mean
meet
pay
put
read
ride
ring
rise
run
say
see
sell
send
set
shake
shine
shoot
show
shut
sing
sit
sleep
speak
spend
stand
steal
swim
take
teach
tear
tell
think
throw
understand
wake
wear
win
write
was / were
beat
became
began
bit
blew
broke
brought
built
bought
caught
chose
came
cost
cut
dug
did
drew
drank
drove
ate
fell
fed
felt
fought
found
flew
forbade
forgot
forgave
got
gave
went
grew
hung
had
heard
hid
hit
held
hurt
kept
knew
laid
led
left
lent
let
lay
lit
lost
made
meant
met
paid
put
read
rode
rang
rose
ran
said
saw
sold
sent
set
shook
shone
shot
showed
shut
sang
sat
slept
spoke
spent
stood
stole
swam
took
taught
tore
told
thought
threw
understood
woke
wore
won
wrote
been
beaten
become
begun
bitten
blown
broken
brought
built
bought
caught
chosen
come
cost
cut
dug
done
drawn
drunk
driven
eaten
fallen
fed
felt
fought
found
flown
forbidden
forgotten
forgiven
got
given
gone
grown
hung
had
heard
hidden
hit
held
hurt
kept
known
laid
led
left
lent
let
lain
lit
lost
made
meant
met
paid
put
read
ridden
rung
risen
run
said
seen
sold
sent
set
shaken
shone
shot
shown / showed
shut
sung
sat
slept
spoken
spent
stood
stolen
swum
taken
taught
torn
told
thought
thrown
understood
woken
worn
won
written

Niewielka grupa czasowników angielskich może przyjmować w czasie Past Simple zarówno formę regularną (przyjmując końcówkę -ed), jak i nieregularną.

uczyć sięlearnlearnt / learnedlearnt / learned
zrezygnowaćquitquit / quittedquit / quitted

Chcesz robić szybkie postępy? Zacznij kompleksową naukę angielskiego online!

Intensywny kurs języka angielskiego

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.