Liczby po angielsku – angielskie liczebniki

Notatnik, a wokół niego liczebniki.

Angielskie liczebniki dzielą się na główne i porządkowe. Liczebniki główne oznaczają liczbę przedmiotów, osób i innych rzeczowników policzalnych, służą też do wskazywania godziny. Liczebniki porządkowe określają z kolei kolejność osób lub przedmiotów w danym szeregu i są używane do podawania dat. 

Liczby po angielsku: liczebniki główne

Angielskie liczby od 1 do 1000 prezentujemy w tabeli poniżej. Są to jednocześnie liczebniki główne.

1 ─ one
2 ─ two
3 ─ three
4 ─ four 
5 ─ five
6 ─ six
7 ─ seven
8 ─ eight 
9 ─ nine
10 ─ ten
11 ─ eleven
12 ─ twelve
13 ─ thirteen 
14 ─ fourteen
15 ─ fifteen
16 ─ sixteen
17 ─ seventeen
18 ─ eighteen
19 ─ nineteen 
20 ─ twenty 
21 ─ twenty-one 
22 ─ twenty-two
23 ─ twenty-three24 ─ twenty-four25 ─ twenty-five
26 ─ twenty-six
27 ─ twenty-seven
28 ─ twenty-eight
29 ─ twenty-nine
30 ─ thirty
40 ─ forty
50 ─ fifty
60 ─ sixty
70 ─ seventy
80 ─ eighty
90 ─ ninety
100 ─ a / one hundred
1,000 ─ a / one thousand
1,000,000 ─ a / one million

Ucz się angielskiej gramatyki razem ze słownictwem i wymową. 

Intensywny kurs języka angielskiego

Za pomocą liczebników głównych określamy również godzinę, np. pierwsza godzina to one o’clock. Podając minuty, używamy słówka past, jeśli minęło nie więcej niż 30 minut po danej godzinie, np. 4:25 twenty-five past four (dwadzieścia pięć po czwartej). Jeśli minęło więcej niż pół godziny, używamy słówka to, np. 7:55 five to eight (za pięć ósma). Coraz częściej używa się uproszczonych form, tj. 4:25 four twenty-five (czwarta dwadzieścia pięć), 7:55 seven fifty-five (siódma pięćdziesiąt pięć).

Pytając o godzinę, używamy zazwyczaj zwrotu What time is it? lub What’s the time? ─ Która godzina?

Podając godzinę, używamy zazwyczaj konstrukcji: It’s… (Jest…), np. It’s two to six (Jest za dwie szósta). Często używa się zwrotu half past, który oznacza 30 minut po danej godzinie: 7:30 to It’s half past seven (W pół do ósmej). Mówiąc o kwadransie używamy słówka quarter:

It’s a quarter past two. ─ Jest kwadrans po drugiej.
It’s a qaurter to six. ─ Jest za kwadrans szósta.
It is half past ten and the shop is still closed. ─ Jest wpół do jedenastej, a sklep jest nadal zamknięty.

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe, jak już wspomnieliśmy, wskazują kolejność osób lub przedmiotów w danym szeregu. Poza kilkoma nieregularnymi liczebnikami porządkowymi first (pierwszy), second (drugi), third (trzeci), tworzymy je dodając końcówkę -th do odpowiedniego liczebnika głównego.

Najczęściej używane liczebniki porządkowe wskazujemy w tabelce poniżej.

1 → 1st, first ─ pierwszy
2 → 2nd, second ─ drugi
3 → 3rd, third ─ trzeci
4 → 4th, fourth ─ czwarty
5 → 5th, fifth ─ piąty
6 → 6th, sixth ─ szósty
7 → 7th, seventh ─ siódmy
8 → 8th, eighth ─ ósmy
9 → 9th, ninth ─ dziewiąty
10 → 10th, tenth ─ dziesiąty
11 → 11th, eleventh ─ jedenasty
12 → 12th, twelfth ─ dwunasty
13 → 13th, thirteenth ─ trzynasty
14 → 14th, fourteenth ─ czternasty
15 → 15th, fifteenth ─ piętnasty
16 → 16th, sixteenth ─ szesnasty
17 → 17th, seventeenth ─ siedemnasty
18 → 18th, eighteenth ─ osiemnasty
19 → 19th, nineteenth ─ dziewiętnasty
20 → 20th, twentieth ─ dwudziesty

Chcesz poznawać angielskie słówka gdziekolwiek jesteś? Ucz się słówek online!

Intensywny kurs języka angielskiego

Liczebniki porządkowe występują zawsze z przedimkiem określonym the:

It is the first name on the list. ─ To jest pierwsze nazwisko na liście.
The fifth book on the right. ─ Piąta książka po prawej.
This is the sixth time I’ve asked you for those files. ─ Po raz szósty proszę cię o te pliki.
Za pomocą liczebników porządkowych wyrażamy również datę, np. 17th June (17 czerwca), 1st May (1 maja), 3rd November (3 listopada). Podając rok, dzielimy go niejako na pół i czytamy:

1949 → nineteen forty-nine
1995 → nineteen ninety-five

Lata rozpoczynające nowe stulecie czyta się jako:

1800 → eighteen hundred
1900 → nineteen hundred
2000 → two thousand
Lata po roku 2000 czyta się jako:

2001 → two thousand (and) one
2009 → two thousand (and) nine
Datę 16.12.2008 zapiszemy: 16th December 2008, a przeczytamy jako the sixteenth of December, two thousand and eight.

01.05.1940 zapiszemy: 1st May, 1940 a czytamy: the first of May, nineteen forty.

Jeśli liczebniki to dla Ciebie bułka z masłem, przejdź do kolejnej lekcji i poczytaj o bezokolicznikach.

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.