Strona bierna: angielskie zdania z przykładami

Blog gramatyka strona bierna

Stronę bierną w języku angielskim stosuje się wtedy, kiedy sama czynność i jej efekt interesują nas bardziej niż wykonawca czynności. Czynność jest na pierwszym miejscu, a więc np. zamiast powiedzieć: Położyła kota na stole powiemy Kot został przez nią położony na stole. Generalnie zdania w stronie biernej tworzy się, dodając do form czasownika be(być) odpowiednią formę imiesłowu Past Participle (trzecią formę czasownika). Dokładna konstrukcja strony biernej wygląda jednak nieco inaczej w różnych czasach (teraźniejszych, przeszłych i przyszłych), dlatego prześledzimy je po kolei.

Strona bierna w czasach teraźniejszych

Forma czasownika be zależy od czasu gramatycznego (is / was / have been etc.) w stronie czynnej.

They clean the office every morning. ─ Sprzątają biuro każdego ranka.
The office is cleaned every morning. ─ Biuro jest sprzątane każdego ranka.
They are cleaning the office. ─ Sprzątają biuro.
The office is being cleaned. ─ Biuro jest właśnie sprzątane.
Strony biernej używa się, kiedy wykonawca czynności jest nieznany, oczywisty bądź nieistotny.

Potrzebujesz solidnej powtórki z gramatyki? Zacznij kompleksową naukę angielskiego online!

Intensywny kurs języka angielskiego

Bananas are grown in tropical climate. ─ Banany uprawia się w klimacie tropikalnym.
Two computers have been stolen. ─ Dwa komputery zostały skradzione.
Jeśli chcemy wspomnieć w zdaniu o wykonawcy czynności, używamy słówka by (przez).

Thirty people are employed by this company. ─ Trzydzieścioro ludzi zatrudnionych jest przez tę firmę. 

Strona bierna w czasie Present Simple

I do his homework. ─ Ja odrabiam jego pracę domową.
His homework is done by me. ─ Jego praca domowa jest odrobiona przeze mnie.
Is his homework done by me? ─ Czy jego praca domowa jest odrobiona przeze mnie? 

Strona bierna w czasie Present Continuous

Someone is burning old clothes. ─ Ktoś pali stare ubrania.
Old clothes are being burnt. ─ Stare ubrania są palone.
Are old clothes being burnt? ─ Czy palą się stare ubrania?
What is being burnt? ─ Co jest palone?

Strona bierna w czasie Present Perfect

People have always done it. ─ Ludzie zawsze to robili.
It has always been done. ─ Zawsze to robiono.
Has it always been done? ─ Czy zawsze to robiono?
What has always been done? ─ Co zawsze robiono?

Strona bierna w czasach przeszłych

Blog gramatyka czasowniki modalne

Stronę bierną zdań w czasach przeszłych tworzy się podobnie jak w przypadku czasów teraźniejszych. Zdania te tworzy się, dodając do form czasownika to be (być) formę imiesłowu Past Participle (trzecią formę czasownika). W czasach Continuous dodaje się także formę being po czasowniku to be. W zależności od czasu forma czasownika to be to: was / were / was being / had been itd.

They offered him a new job. ─ He was offered a new job.
Zaproponowali mu nową pracę. ─ Zaproponowano mu nową pracę.
Somebody was cleaning the windows. ─ The windows were being cleaned.
Ktoś mył okna. ─ Okna były myte.
Somebody had stolen her car. ─ Her car had been stolen.
Ktoś ukradł jej samochód. ─ Jej samochód został skradziony.
He was ordered to sit down, but refused to do so. ─ Nakazano mu usiąść, ale odmówił.

W wielu przypadkach ominięcie wykonawcy czynności jest formą grzecznościową. W poniższym zdaniu nie wspomina się o osobie winnej, podkreśla się jedynie sam fakt popełnienia błędu.

A mistake was made. ─ Popełniono błąd.
My suit was made by a tailor. ─ Mój garnitur został uszyty przez krawca.

Wiele czasowników angielskich, których odpowiedniki w języku polskim nie mają strony biernej (są nieprzechodnie), może wystąpić w stronie biernej, np. tell (powiedzieć), give (dawać), believe (wierzyć). Zdania takie często tłumaczy się, używając formy bezosobowej: mówiono, dano, wierzono.

They gave him a pay rise. ─ He was given a pay rise.
Dali mu podwyżkę. ─ Dano mu podwyżkę.
Nobody told him what to do. ─ He wasn’t told what to do.
Nikt mu nie powiedział, co ma robić. ─ Nie powiedziano mu, co ma robić.

Pytania tworzy się poprzez inwersję, czyli przestawienie czasownika porządkowego na początek zdania:

When was “The Lord of the Rings” written? ─ Kiedy napisano „Władcę Pierścieni”?

Chcesz poznawać angielskie słówka nie wychodząc z domu? Ucz się słówek online!

Intensywny kurs języka angielskiego

Strona bierna w czasie Past Simple

Somebody broke the window. ─ Ktoś wybił szybę.
The window was broken. ─ Wybito szybę.
Strona bierna w czasie Past Continuous

When Mary came into the garage a man was just repairing her car. ─ Gdy Maria weszła do warsztatu, jakiś człowiek właśnie naprawiał jej samochód.
When Mary came into the garage her car was just being repaired. ─ Gdy Maria weszła do warsztatu, jej samochód był właśnie naprawiany.

Strona bierna w czasie Past Perfect

She said that someone had found her purse at school. ─ Powiedziała, że ktoś znalazł jej portmonetkę w szkole.
She said that her purse had been found at school. ─ Powiedziała, że jej portmonetkę znaleziono w szkole.

Strona bierna – czasy przyszłe

Stronę bierną zdań w czasach przyszłych tworzy się podobnie jak w przypadku innych czasów. Zdania tworzy się, dodając do form czasownika to be (być) formę imiesłowu Past Participle (trzecią formę czasownika). W czasach Continuous dodaje się także formę being po czasowniku be.

They will pull down the old factory. ─ Zburzą starą fabrykę.
The old factory will be pulled down. ─ Stara fabryka zostanie zburzona.
We will give you a new car. ─ Damy ci nowy samochód.
You will be given a new car. ─ Dostaniesz nowy samochód.
He will be sent to a detention centre for a month. ─ Zostanie wysłany do aresztu na miesiąc.

Jeśli chodzi o zdania w czasie Future Continuous, dość rzadko stosuje się stronę bierną. Niekiedy spotkać można jednak zdania typu:

My car will be being fixed at the time you arrive. ─ Mój samochód będzie w naprawie, kiedy przyjedziesz.

W czasie Future Pefect natomiast używa się formy been, odpowiedniej dla czasów Perfect.

They will have designed the car. ─ Zaprojektują samochód.
The car will have been designed. ─ Samochód zostanie zaprojektowany.

Pytania w stronie biernej tworzy się poprzez inwersję.

The criminal will be arrested. ─ Przestępca zostanie aresztowany.
Will the criminal be arrested? ─ Czy przestępca zostanie aresztowany?

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.