Stopniowanie przymiotników: angielski w praktyce

Blog gramatyka stopniowanie przymiotników angielski

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, przymiotniki ulegają stopniowaniu. Przedstawiamy teraz stopniowanie przymiotników – angielski w praktyce, najpierw biorąc pod uwagę stopień wyższy przymiotnika, a potem najwyższy: regularne oraz nieregularne czy też nietypowe formy.

Ucz się angielskiej gramatyki w kontekście razem ze słownictwem i wymową.

Intensywny kurs języka angielskiego stopniowanie przymiotników

Stopniowanie przymiotników: stopień wyższy

Po pierwsze, pamiętaj, że stopień wyższy przymiotnika tworzy się:

– dodając końcówkę -er do krótkich przymiotników (czyli tych, które zawierają maksymalnie dwie sylaby):

cheap (tani) → cheaper (tańszy)
cold (zimny) → colder (zimniejszy)
long (długi) → longer (dłuższy)

Po drugie, warto zwrócić uwagę na zmiany, które zachodzą w przypadku dodania końcówki –er do niektórych słów. Wtedy stopniowanie przymiotników przybiera postać nieregularną:
simple (łatwy) → simpler (łatwiejszy)
big (duży) → bigger (większy)
early (wczesny) → earlier (wcześniejszy)

Todd came to work earlier today. ─ Tod przyszedł dziś wcześniej do pracy.

– wstawiając słówko more przed przymiotnikiem o trzech lub czterech sylabach, np. 

beautiful ─ piękny → more beautiful ─ piękniejszy
ambitious ─ ambitny → more ambitious ─ bardziej ambitny
comfortable ─ wygodny → more comfortable ─ bardziej wygodny
expensive ─ drogi → more expensive ─ droższy

Warto zwrócić uwagę na to, że stopień wyższy niektórych przymiotników tworzy się na oba sposoby:

clever (mądry ) → cleverer lub more clever (mądrzejszy)
narrow (wąski) → narrower lub more narrow (węższy)
quiet (cichy) → quieter lub more quiet (cichszy)

Pamiętaj również, że niektóre przymiotniki przyjmują nieregularną formę w stopniu wyższym:

good (dobry) → better (lepszy)
bad (zły) → worse (gorszy)
far (daleki) → further (dalszy)

Blog gramatyka stopniowanie przymiotników angielski w praktyce

Stopniowanie przymiotników: stopień najwyższy

Stopień najwyższy przymiotnika tworzy się następująco:

– dodając końcówkę –est do krótkich przymiotników. Zazwyczaj przed przymiotnikiem używa się również słówka the:

great (wielki) → the greatest (największy)
cheap (tani) → the cheapest (najtańszy)
rich (bogaty) → the richest (najbogatszy)

Warto zwrócić uwagę na zmiany, które zachodzą po dodaniu końcówki –est do niektórych słów:

big (duży) → the biggest (największy)
safe (bezpieczny) → the safest (najbezpieczniejszy)
noisy (głośny) → the noisiest (najgłośniejszy)

– wstawiając słówko most przed dłuższym przymiotnikiem. Warto pamiętać, że poprzedza je zazwyczaj przedimek the:

famous (sławny) → the most famous (najsławniejszy)
expensive (drogi) → the most expensive (najdroższy)

Podobnie jak w stopniu wyższym, niektóre przymiotniki i przysłówki przyjmują nieregularną formę w stopniu najwyższym:

good (dobry) → better (lepszy) → the best (najlepszy)
bad (zły) → worse (gorszy) → the worst (najgorszy)
much / many (dużo / wiele) → more (więcej) → the most (najwięcej)
little (mało) → less (mniej) → the least (najmniej)

Jeśli chcesz poznawać angielską gramatykę w kontekście, ucz się angielskiego online!

Intensywny kurs języka angielskiego stopniowanie przymiotników

Stopień niższy i najniższy przymiotnika

Oczywiście stopniowanie przymiotnika nie musi polegać jedynie na “wywyższaniu” czegoś lub kogoś (szybszy, najszybszy itd.). Za pomocą słów less (mniej) oraz least (najmniej) uzyskujemy tak zwany stopień niższy i najniższy przymiotnika.

Poniżej przykładowe przymiotniki w stopniach niższym i najniższym:

less complicated ─ mniej skomplikowany
the least complicated ─ najmniej skomplikowany
less clean ─ mniej czysty
the least clean ─ najmniej czysty

W przypadku niższego i najniższego stopnia przymiotników nie ma żadnych form nieregularnych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat stopniowania przymiotników angielskich, koniecznie sprawdź rekomendowane repetytorium gramatyczne.

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.