Stopniowanie przymiotników angielskich

Blog gramatyka stopniowanie przymiotników

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, przymiotniki ulegają stopniowaniu. Omówimy teraz stopniowanie przymiotników angielskich, najpierw biorąc pod uwagę stopień wyższy, a potem najwyższy: regularne i nieregularne (czy: nietypowe) formy.

Ucz się angielskiej gramatyki razem ze słownictwem i wymową.

Intensywny kurs języka angielskiego

Stopień wyższy przymiotnika

Stopień wyższy przymiotnika tworzy się:

– dodając końcówkę -er do krótkich przymiotników (zawierajacych maksymalnie dwie sylaby):

cheap ─ tani → cheaper ─ tańszy
cold ─ zimny → colder ─ zimniejszy
long ─ długi → longer ─ dłuższy

Warto zwrócić uwagę na zmiany, które zachodzą w przypadku dodania końcówki -er do niektórych słów. Wówczas stopniowanie przymiotników przybiera postać nieregularną:
simple ─ łatwy → simpler ─ łatwiejszy
big ─ duży → bigger ─ większy
early ─ wczesny → earlier ─ wcześniejszy
Todd came to work earlier today. ─ Tod przyszedł dziś wcześniej do pracy.

– wstawiając słówko more przed przymiotnikiem o trzech lub czterech sylabach, np. 

beautiful ─ piękny → more beautiful ─ piękniejszy
ambitious ─ ambitny → more ambitious ─ bardziej ambitny
comfortable ─ wygodny → more comfortable ─ bardziej wygodny
expensive ─ drogi → more expensive ─ droższy

Stopień wyższy niektórych przymiotników tworzy się na oba sposoby:

clever ─ mądry → cleverer lub more clever ─ mądrzejszy
narrow ─ wąski → narrower lub more narrow ─ węższy
quiet ─ cichy → quieter lub more quiet ─ cichszy

Niektóre przymiotniki przyjmują nieregularną formę w stopniu wyższym:

good ─ dobry → better ─ lepszy
bad ─ zły → worse ─ gorszy
far ─ daleki → further ─ dalszy

Blog gramatyka stopniowanie przymiotników

Stopień najwyższy przymiotnika

Stopień najwyższy przymiotnika tworzy się następująco:

– dodając końcówkę -est do krótkich przymiotników. Zazwyczaj przed przymiotnikiem używa się również słówka the:

great ─ wielki → the greatest ─ największy
cheap ─ tani → the cheapest ─ najtańszy
rich ─ bogaty → the richest ─ najbogatszy

Warto zwrócić uwagę na zmiany, które zachodzą po dodaniu końcówki -est do niektórych słów:

big ─ duży → the biggest ─ największy
safe ─ bezpieczny → the safest ─ najbezpieczniejszy
noisy ─ głośny → the noisiest ─ najgłośniejszy

– wstawiając słówko most przed dłuższym przymiotnikiem. Poprzedza je zazwyczaj przedimek the:

famous ─ sławny → the most famous ─ najsławniejszy
expensive ─ drogi → the most expensive ─ najdroższy

Podobnie jak w stopniu wyższym, niektóre przymiotniki i przysłówki przyjmują nieregularną formę w stopniu najwyższym:

good ─ dobry → better ─ lepszy → the best ─ najlepszy
bad ─ zły → worse ─ gorszy → the worst ─ najgorszy
much / many ─ dużo, wiele → more ─ więcej → the most ─ najwięcej
little ─ mało → less ─ mniej → the least ─ najmniej

Chcesz poznawać angielskie słówka szybko i wygodnie? Ucz się słówek online!

Intensywny kurs języka angielskiego

Stopień niższy i najniższy przymiotnika

Stopniowanie przymiotnika nie musi polegać jedynie na “wywyższaniu” czegoś lub kogoś (szybszy, najszybszy itd.). Za pomocą słów less (mniej) oraz least (najmniej) uzyskujemy tak zwany stopień niższy i najniższy przymiotnika.

Przykładowe przymiotniki:

less complicated ─ mniej skomplikowany
the least complicated ─ najmniej skomplikowany
less clean ─ mniej czysty
the least clean ─ najmniej czysty

W przypadku niższego i najniższego stopnia przymiotników nie ma żadnych form nieregularnych.

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.