Angielskie rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

flatlay inspiracje podróżnicze przygotowania do podróży

W języku angielskim rzeczowniki, podobnie jak w polskim, dzielimy na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, których definicję znajdziesz poniżej.

Rzeczowniki policzalne (countable nouns) to takie, które jesteśmy w stanie fizycznie policzyć bez użycia dodatkowych jednostek miary. Jak możesz się domyślić, w języku angielskim takie rzeczowniki oczywiście posiadają liczbę pojedynczą i mnogą, regularną bądź nie.

Rzeczowniki niepoliczalne (uncountable nouns) to takie, które są bliżej nieokreślonym zbiorem i aby je policzyć, musimy podzielić je na pewne jednostki. Są to zazwyczaj substancje, płyny lub pojęcia abstrakcyjne. Co charakterystyczne dla angielskiego, występują one tylko w liczbie pojedynczej. W swoim podstawowym znaczeniu nie przyjmują nigdy formy liczby mnogiej.

Ucz się angielskiej gramatyki razem ze słownictwem i wymową.

Intensywny kurs języka angielskiego

Rzeczowniki policzalne ─ przykłady w języku angielskim

W liczbie pojedynczej przed rzeczownikami policzalnymi używamy przedimków nieokreślonych bądź przedimka the. Jeśli wspominamy o czymś po raz pierwszy, używamy zazwyczaj przedimków a (przed rzeczownikami zaczynającymi się spółgłoską) lub an (przed rzeczownikami zaczynającymi się samogłoską). O odpowiednim przedimku nieokreślonym decyduje wymowa danego słowa, a nie jego pisownia.

a book ─ książka
a teacher ─ nauczyciel
an egg ─ jajko
an accident ─ wypadek
a unit ─ jednostka
a university ─ uniwersytet

Należy pamiętać, że niektóre rzeczowniki, które w języku polskim używane są w liczbie mnogiej, są niepoliczalne w języku angielskim, np.

food ─ jedzenie
water ─ woda
tea ─ herbata
cheese ─ ser
furniture ─ meble
information ─ informacja
luggage ─ bagaż
luck ─ szczęście
wood ─ drewno
money ─ pieniądze

Rzeczowniki niepoliczalne ─ przykłady w języku angielskim

Dla określenia ilości angielskich rzeczowników niepoliczalnych często używa się różnych miar jednostkowych, takich jak a piece of… (kawałek…), a glass of… (szklanka…) itp.

  • kawałek ciasta ─ a piece of cake 
  • kieliszek wina ─ a glass of wine
  • kromka / bochenek chleba ─ a slice / loaf of bread
  • kostka mydła ─ a bar of soap
  • tabliczka czekolady ─ a bar of chocolate 
  • paczka herbaty ─ a packet of tea 
  • butelka mleka ─ a bottle of milk 
  • karton soku ─ a carton of juice
  • filiżanka kawy ─ a cup of coffee
  •  słoik dżemu ─ a jar of jam

Zarówno w przypadku rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej, jak i rzeczowników niepoliczalnych, można użyć jednostki miary some (trochę, nieokreślona ilość), np. some people (trochę ludzi), some bread (trochę chleba), some work (trochę pracy).

Czasem rzeczowniki, które są policzalne w języku polskim, w języku angielskim są niepoliczalne, np.

advice ─ rada, rady
information ─ informacja, informacje
furniture ─ mebel, meble

miód w słoikach

Określenia związane z ilością rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych

Mówiąc o rzeczownikach policzalnych, używamy określeń few (mało, niewiele) lub a few (kilka).

There were few people in the restaurant. ─ W restauracji było mało ludzi.
Do you mind waiting a few minutes? ─ Czy mógłbyś poczekać kilka minut?

Warto pamiętać, że z rzeczownikami niepoliczalnymi używa się określeń little (mało) lub a little (trochę, nieco).

I’ve got little time. ─ Mam mało czasu.
I can speak a little French. ─ Mówię trochę po francusku.

Struktury przeczące z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

Przeczenia z rzeczownikami policzalnymi można tworzyć za pomocą słówka not dodanego do czasownika. Rzeczownik w języku angielskim można zaprzeczyć za pomocą słówka no, dzięki czemu wyrazimy w ten sposób brak czegoś. Używa się go w zdaniach twierdzących.

I haven’t got any time. ─ Nie mam czasu.
I’ve got no time. ─ Nie mam czasu.

W przypadku rzeczowników niepoliczalnych można również użyć zaimka none (żaden / nikt), który zastępuje rzeczownik.

– How much money do you have? ─ Ile masz pieniędzy?
– None. ─ Żadnych.
– How many people came for the lecture? ─ Ile osób przyszło na wykład?
– None. ─ Nikt.

Można również użyć konstrukcji none of, dzięki której w połączeniu z rzeczownikiem w liczbie mnogiej, np. none of the shops (żaden ze sklepów), można użyć czasownika w formie odpowiedniej dla liczby pojedynczej lub mnogiej. Oczywiście rzeczownik w tej konstrukcji musi być zawsze poprzedzony przedimkiem, zaimkiem wskazującym lub dzierżawczym.

None of the shops was (were) open. ─ Żaden ze sklepów nie był otwarty.
It’s none of your business. ─ To nie jest twoja sprawa.

Chcesz poznawać angielskie słówka gdziekolwiek jesteś? Ucz się słówek online!

Intensywny kurs języka angielskiego

Pozostałe określenia związane z ilością rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych

Popularne określenia związane z ilością to także a lot of (dużo), a bit (trochę, nieco) i plenty of (wiele / mnóstwo), których używamy z rzeczownikami policzalnym w liczbie mnogiej oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi.

We spent a lot of money. ─ Wydaliśmy dużo pieniędzy.
Mary has got a lot of friends. ─ Mary ma dużo przyjaciół.
There’s plenty of room in my house. ─ W moim domu jest dużo miejsca.
He’s got plenty of ideas. ─ On ma mnóstwo pomysłów.

W potocznym języku mówionym określenie a bit of odnosi się do niewielkiej ilości i używane jest tylko z rzeczownikami niepoliczalnymi.

I need a bit of time. ─ Potrzebuję trochę czasu.
With a bit of luck, we may be there by midnight. ─ Przy odrobinie szczęścia będziemy tam przed północą.

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.