Przyimki angielskie

Blog gramatyka przyimki

Przyimki w języku angielskim mają analogiczne zastosowanie, jak w polskim: łączą się z wyrazami (głównie z rzeczownikami i przymiotnikami) służąc do określania miejsca, czasu lub stanu. Szczególnie starannie omówimy przyimki miejsca i czasu, ponieważ są one najczęściej stosowane. Wymienimy tez inne pojawiające się w języku angielskim rodzaje przyimków.

Przyimki czasu

Poniższe wyrażenia przedstawiają znaczenie i użycie podstawowych przyimków czasu.

– on używa się głównie z dniami tygodnia i datami:

on Monday ─ w poniedziałek
on 2nd June ─ drugiego czerwca
on New Year’s Eve ─ w Nowy Rok
on Friday evening ─ w piątek wieczorem

– at używa się mówiąc o godzinach, niektórych świętach i porach posiłków:

at 6.30 ─ o szóstej trzydzieści
at Christmas ─ w Boże Narodzenie
at dinnertime ─ w porze obiadowej
at night ─ w nocy
at noon ─ w południe
at the weekend ─ w weekend
at the moment ─ w tej chwili

Chcesz na co dzień ćwiczyć angielską gramatykę? Zacznij kompleksową naukę angielskiego online!

Intensywny kurs języka angielskiego

– in używa się z nazwą miesiąca, konkretnym rokiem, porą roku, porą dnia oraz w znaczeniu „za” z różnymi jednostkami czasu:

in May ─ w maju
in winter ─ w zimie
in 1945 ─ w 1945 roku
in the morning ─ rano
in a moment ─ za chwilę

– from… to… (od… do…)

from Monday to Friday ─ od poniedziałku do piątku
from 2 to 5 p.m. ─ od drugiej do piątej po południu

– during (podczas)

during the meeting ─ podczas spotkania
during our holiday ─ podczas naszych wakacji

– since (od)

since 9 o’clock ─ od dziewiątej
since he left school ─ od kiedy skończył szkołę

– for (przez)

for two weeks ─ przez dwa tygodnie
for two days ─ przez dwa dni

– within (w ciągu)

within an hour ─ w ciągu godziny
within seconds ─ w ciągu paru sekund

– before (przed / zanim)

before midnight ─ przed północą
before it’s too late ─ zanim będzie za późno

– after (po)

after dinner ─ po obiedzie
after work ─ po pracy

– by (przed, do)

by October 4th ─ do czwartego października

– till (aż do)

till next Monday ─ do następnego poniedziałku

– until (aż do)

until next Sunday ─ do przyszłej niedzieli

Przyimki miejsca

Blog gramatyka przyimki

Przyimki miejsca określają położenie. Poniższe wyrażenia przedstawiają znaczenie i użycie podstawowych przyimków miejsca.

– in (w – miejsce postrzegane jako obszar zamknięty)

in a taxi ─ w taksówce
in New York ─ w Nowym Jorku
in the street ─ na ulicy
in the sky ─ na niebie

– on (na – miejsce postrzegane jako powierzchnia)

on the table ─ na stole
on the beach ─ na plaży
on the plane ─ w samolocie

– at (na, przy, w -miejsce postrzegane jako punkt w przestrzeni)

at the bus stop ─ na przystanku autobusowym
at work ─ w pracy

– along (wzdłuż)

along the beach ─ wzdłuż plaży
along the street ─ wzdłuż ulicy

– behind (za)

behind the house ─ za domem
behind the wheel ─ za kierownicą

Chcesz poznawać angielskie słówka gdziekolwiek jesteś? Ucz się słówek online!

Intensywny kurs języka angielskiego

– between (między)

between the bank and the shop ─ między bankiem a sklepem
between you and me ─ między nami

– by (obok, przy, nad – w znaczeniu: w pobliżu)

by the window ─ przy oknie
by the river ─ nad rzeką

– in front of (przed)

in front of the house ─ przed domem
Mick can sit all day in front of the telly. ─ Mick mógłby siedzieć cały dzień przed telewizorem.

– inside (wewnątrz)

inside the box ─ w pudełku

– near (blisko, obok, w pobliżu)

near the airport ─ w pobliżu lotniska

– next to (obok)

– over / above (powyżej, nad)

over your head ─ nad twoją głową
above my bed ─ nad moim łóżkiem

– under / below (pod, poniżej)

under the bed ─ pod łóżkiem
below zero ─ poniżej zera

Przyimki miejsca określają też położenie lub kierunek. Poniższe przyimki przedstawione w formie tabeli wiążą się z położeniem oraz z ruchem. 

across przez – (otwartą przestrzeń)across the street ─ przez ulicę
across the fields ─ przez pola
againstoagainst the wall ─ o ścianę
The foamy waves crash against the rocks.
amongmiędzy / wśródamong the trees ─ między drzewami
among people ─ pośród ludzi
byprzy / obokby the window ─ przy oknie
down w dółdown the river ─ w dół rzeki
fromzfrom Paris ─ z Paryża
intodointo the car ─ do samochodu
out ofz / ze środkaout of prison ─ z więzienia
oppositenaprzeciwkoopposite the building ─ naprzeciwko budynku
rounddookołaround the table ─ dookoła stołu
through przez – o przestrzeni zamkniętejthrough the window ─ przez okno
through the back entrance ─ tylnym wejściem. 
to doto Cracow ─ do Krakowa
towardsw stronę / w kierunkutowards the door ─ w stronę drzwi
towards me ─ w moim kierunku
upw góręup the ladder ─ w górę po drabinie
up the stairs ─ w górę po schodach
beside obokbeside the house ─ obok domu
beyondpozabeyond the earshot ─ poza zasięgiem słuchu
outsidena zewnątrzoutside the church ─ na zewnątrz kościoła
withinwewnątrz, w środku
within these walls ─ w tych ścianach    
within earshot ─ w zasięgu słuchu

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.