Pomaganie – idiomy

Blog idiomy pomaganie

Dzisiaj przygotowaliśmy dla was mały słowniczek idiomów związanych z pomaganiem wraz z przykładowymi zdaniami.

give sbd a hand • podać komuś pomocną dłoń

It’s important to give a hand if someone needs it.
Ważne jest, aby podać pomocną dłoń, kiedy ktoś tego potrzebuje.

get sbd through sth • pomóc komuś poradzić sobie z czymś

She helped me get through my grieve after Tom’s death.
Pomogła mi poradzić sobie z żałobą po śmierci Toma.

help a lame dog over a stile • pomóc komuś w potrzebie

You can trust him. He always helps a lame dog over a stile.
Możesz mu ufać. On zawsze pomaga osobom w potrzebie.

pitch in • dołączyć do pomocy, zrzucić się

Everyone in the family has to pitch in.
Każdy członek rodziny musi się zrzucić.

contribute a sum to charity • przekazać pieniądze na cel dobroczynny

I’ve heard she contributed $10,000 to charity. She’s a good person.
Słyszałam, że przekazała 10 000 $ na cel dobroczynny. Jest naprawdę dobrą osobą.

do sbd a favour • wyświadczyć komuś przysługę

Do me a favor and take these bags into the kitchen while I get the others.
Wyświadcz mi przysługę I zanieś te torby do kuchni, a ja przyniosę pozostałe

give sbd a leg up • wspomóc kogoś

Getting certifications will definitely give you a leg up in the IT industry.
Zdobywanie certyfikatów napewni pomoże ci w karierze w IT.

good turn • przysługa

Angela did me a good turn by sharing her notes with me while I was out sick from school.
Angela wyświadczyła mi przysługę dzieląc się notatkami z zajęć, które opuściłem przez chorobę.

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.