Jak wyrazić uwielbienie w języku angielskim?

Blog idiomy uwielbienie

Tak, jak w języku polskim, również w angielskim mamy możliwość przebierania w wielu czasownikach wyrażających uwielbienie. Dzięki ich znajomości możemy wyrażać się precyzyjniej i brzmieć bardziej naturalnie.

to admire • podziwiać

Czasownika admire najczęściej używamy, gdy mówimy o naszych idolach, wzorach, które chcemy naśladować. Synonimem admire wartym poznania jest idiom look up to somebody.

I admire him for his courage.
Podziwiam go za jego odwagę.

to appreciate • doceniać

Aby powiedzieć komuś, za co go doceniamy, czasownik appreciate możemy połączyć z przyimkiem for (za), na przykład: I appreciate you for your hard work.

Tom appreciates your help.
Tom docenia twoją pomoc.

to like • lubić

Chociaż like jest jednym z pierwszych czasowników, jakie poznajemy na lekcjach angielskiego, to warto o nim nie zapominać i pamiętać, że w mowie potocznej najprostsze rozwiązania sprawdzają się najlepiej.

I like your idea.
Podoba mi się twój pomysł.

to adore • uwielbiać

Adore jest czasownikiem o wiele bardziej emocjonalnie nacechowanym niż like czy appreciate. Użyjemy go mówiąc o rzeczach i osobach, które są dla nas naprawdę ważne.

She adores her grandchildren.
Ona uwielbia swoje wnuki.

to worship • ubóstwiać, uwielbiać

Pomimo tego, że czasownik worship związany jest z religią możemy użyć go również w kontekście rzeczy które uwielbiamy – film, książka, zespół.

I worship Scorpions.
Uwielbiam Scorpionsów.

be keen on sth • lubić, przepadać za czymś

Kiedy chcemy powiedzieć, że chętnie coś robimy, przepadamy za czymś, zastosujemy konstrukcję be keen on something.

John is keen on swimming.
John lubi pływać.

to enjoy • lubić, czerpać przyjemność z czegoś

Enjoy jest bardzo bliskie znaczeniowo do like – tych słówek użyjemy w podobnych kontekstach. Warto też zapamiętać, że kiedy usłyszymy od kogoś „Enjoy!” będzie to oznaczało tyle co „Baw się dobrze!”.

Susan enjoys cooking.
Susan lubi gotować.

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.