Czasy przyszłe – angielski

Blog gramatyka czasy przyszłe

W języku angielskim występują cztery czasy przyszłe. To, którego z nich użyjemy w danej sytuacji, zależy od czasu trwania opisywanej czynności lub procesu i ich usytuowania względem innych wydarzeń w przyszłości. Przedstawimy teraz pokrótce szczegółowe zastosowanie każdego z angielskich czasów przyszłych, a na koniec podsumujemy wiedzę w formie praktycznej tabelki. 

Future Simple

Angielskiego czasu przyszły Future Simple używamy dla wyrażenia przyszłości, w szczególności czynności, o których decydujemy spontanicznie (w chwili mówienia). Stosujemy go również przy wyrażaniu obietnic, próśb czy propozycji. Czas przyszły tworzymy przez dodanie czasownika posiłkowego will przed podstawową formą czasownika głównego.

She will be late. ─ Ona się spóźni.
I think I’ll have something to eat. ─ Chyba coś zjem
I’ll go and shut the door. ─ Pójdę zamknąć drzwi.

Przeczenia tworzy się, dodając not do czasownika modalnego will. Często używa się formy skróconej won’t.

I will not be able to come to the meeting. ─ Nie dam rady przyjść na spotkanie.
It won’t happen again. ─ To się więcej nie powtórzy.

Pytania ogólne (typu tak / nie) tworzy się poprzez inwersję, przestawiając will na początek zdania. W pytaniach szczegółowych na początku dodaje się odpowiednie słówko pytające, takie jak: what (co), who (kto), where (gdzie) itp.

Will you call me tomorrow? ─ Zadzwonisz do mnie jutro?
What will happen if I press this button? ─ Co się stanie, jeśli nacisnę ten przycisk?

W zdaniach wyrażających przyszłość często używa się określeń czasu takich jak: tomorrow (jutro), next month (w przyszłym miesiącu), soon (wkrótce).

We will soon run out of petrol. ─ Wkrótce skończy nam się paliwo.
My brother will be 18 next month. ─ Mój brat skończy za miesiąc osiemnaście lat.

Chcesz poznawać gramatykę razem ze słownictwem? Zacznij kompleksową naukę angielskiego online!

Intensywny kurs języka angielskiego

Future Continuous

Czas przyszły Future Continuous stosujemy, kiedy chcemy powiedzieć, iż w pewnym momencie w przyszłości będzie odbywała się dana czynność. Tworząc czas Future Continuous musimy pamiętać o użyciu czasownika modalnego will oraz wstawieniu czasownika posiłkowego be z czasownikiem z końcówką -ing.

I will be flying to Paris this time next week. ─ O tej porze w przyszłym tygodniu będę leciała do Paryża.
I will be singing tomorrow at six. ─ Będę śpiewać jutro o szóstej.

Przeczenia tworzy się, dodając not do czasownika modalnego wil, po którym umieszczamy czasownik posiłkowy be a następnie czasownik z końcówką -ing. 

I will not be singing tommorow at six. ─ Ja nie będę śpiewać jutro o szóstej.
Other people will not be eating when you come. ─ Inni ludzie nie będą jeść, kiedy wejdziesz.

Pytania ogólne (typu tak / nie) tworzy się poprzez inwersję, przestawiając will na początek zdania oraz czasownik posiłkowy be wraz z czasownikiem z końcówką -ing, które umieszczamy po podmiocie zdania. W pytaniach szczegółowych na początku dodaje się odpowiednie słówko pytające, takie jak: what (co), who (kto), where (gdzie) itp.

What will I be singing tommorow at six? ─ Co ja będę śpiewać jutro o szóstej?
What will other poeple be eating when I come? ─ Co inni ludzie będą jeść, kiedy przyjdę?

Blog gramatyka czas teraźniejszy

Future Perfect

Future Perfect używamy, aby wyrazić, że czynność będzie już wykonana w danym momencie przyszłości. Czas ten przypomina czas Present Perfect, w którym musimy po czasowniku pomocniczym have / has umieścić czasownik w trzeciej formie. Różnicą jest charakterystyczne dla wszystkich czasów przyszłych słówko will (używany zamiennie z shall), umieszczane przed czasownikiem pomocniczym have / has. 

I will / shall have finished my essay by Monday. ─ Skończę moje wypracowanie do poniedziałku.
When you come back I will have finished reading this book. ─ Kiedy wrócisz, skończę czytać tę książkę.

Przeczenia tworzy się, dodając not do czasownika modalnego wil lub shall, po którym umieszczamy czasownik posiłkowy have / has a następnie czasownik w trzeciej formie.

I will / shall not have started my work by Tuesday. ─ Nie zacznę pracy przed wtorkiem.
All the leaves will not have fallen by September. ─ Nie wszystkie liście spadną do września.

Pytania ogólne (typu tak / nie) tworzy się poprzez inwersję, przestawiając will na początek zdania oraz czasownik posiłkowy have / has wraz z czasownikiem w trzeciej formie, które umieszczamy po podmiocie zdania. 

Will they have bought tickets by Monday? ─ Czy oni kupią bilety przed poniedziałkiem?

W pytaniach szczegółowych na początku dodaje się odpowiednie słówko pytające, takie jak: what (co), who (kto), where (gdzie) itp.

What will they have completed by the end of the May? ─ Co ukończą do końca maja?

Future Perfect Continuous

Czasu Future Perfect Continuous używamy by wyrazić, że w danym momencie przyszłości minie określony czas wykonywania danej czynności. Zastosujemy tę konstrukcję, by powiedzieć, że określonego dnia w przyszłości minie pewien czas od kiedy coś robimy, a w domyśle jest prawdopodobne, że będziemy tę czynność jeszcze kontynuować. Jest to bardzo rzadko używany angielski czas przyszły.

I znów: przypomina on czas Present Perfect Continuous, w którym musimy po czasowniku pomocniczym have been / has been umieścić czasownik z końcówką -ing. Różnicą jest tylko słówko will lub shall, które umieszczamy przed czasownikiem pomocniczym. 

By the end of November Mary will have been learning French for 3 years. ─ W listopadzie miną trzy lata, jak Mary uczy się francuskiego. (I prawdopodobnie będzie się uczyć dalej.)
I will have been working for the company for twenty years this summer. ─ Tego lata minie 20 lat, jak pracuję dla tej firmy. (I prawdopodobnie będę tam jeszcze pracować.)

Chcesz poznawać angielskie słówka nie wychodząc z domu? Ucz się słówek online!

Intensywny kurs języka angielskiego

Przeczenia tworzy się, dodając not do czasownika modalnego will lub shall, po którym umieszczamy czasownik posiłkowy have been / has been a następnie czasownik z końcówką -ing.

I will / shall not have been teaching French for 20 years this summer. ─ Tego lata nie minie 20 lat, jak uczę języka francuskiego.

Pytania ogólne (typu tak / nie) tworzy się poprzez inwersję, przestawiając will na początek zdania oraz czasownik posiłkowy have been / has been wraz z czasownikiem z końcówką -ing, które umieszczamy po podmiocie zdania. W pytaniach szczegółowych na początku dodaje się odpowiednie słówko pytające, takie jak: what (co), who (kto), where (gdzie) itp.

Will you have been meeting Sue for five months by next Sunday? ─ Czy w przyszłą niedzielę minie pięć miesięcy odkąd spotykasz się z Sue?

Czasy przyszłe angielski – porównanie

Future Simpleprzyszły prostywill + czasownikShe will be late. ─ Ona się spóźni.
Future Continuousprzyszły ciągływill be + -ingI will be singing tomorrow at six. ─ Będe śpiewać jutro o szóstej.
Future Perfectprzyszły dokonany will have + past participleI will / shall have finished my essay by Monday. ─ Skończę moje wypracowanie do poniedziałku.. 
Future Perfect Continuousprzyszły niedokonany will have been +  -ing:I will have been working for the company for twenty years this summer. ─ Tego lata minie 20 lat, jak pracuję dla tej firmy. 

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.