Czasowniki modalne w języku angielskim

dziewczyna studentka czasowniki modalne

Szukasz odpowiedzi na to, jakie czasowniki modalne występują w języku angielskim? Zastanawiasz się nad ich funkcją? Dobrze trafiłeś, w poniższym artykule wszystko wyjaśniamy!

Modal verbs to grupa czasowników, które zawsze występują w połączeniu z drugim czasownikiem i modyfikują jego znaczenie.

Wyróżniamy modal verbs takie jak: can, could, would, must, may, might, shall, should, will.

Wyrażanie prawdopodobieństwa za pomocą modalnych

Grupa modal verbs wyrażających prawdopodobieństwo to: must, may, might, could oraz can. W takim kontekście czasowniki may, might oraz could przetłumaczymy jako „być może”, must oraz can – „z pewnością” lub „na pewno”. Poniżej przedstawiamy zdania przykładowe:

He must be at home. (On z pewnością jest w domu.)

He may/might/could be at home. (On być może jest w domu.)

He can’t be at home. (Na pewno nie ma go w domu.)

Czasowniki may, might i could mają bardzo podobne znaczenie i zazwyczaj możemy używać ich wymiennie. Warto pamiętać tylko, że may jest uznawane za najbardziej formalne z całej trójki, więc w mowie potocznej raczej użyjemy could lub might.

Po więcej ciekawych informacji na temat modal verbs may i might zapraszamy do naszego kursu na poziomie średnio zaawansowanym – rozdział 6, lekcja 22.

Opisywanie umiejętności za pomocą modalnych

W tym przypadku sprawa jest prosta – możemy używać can lub could, przy czym could odnosi się do przeszłości. Oba czasowniki przetłumaczyć możemy na język polski jako „móc / umieć / potrafić”. Oto zdania przykładowe z użyciem czasowników modalnych wyrażających umiejętności:

She can speak seven languages! (Ona zna siedem języków!)

My grandmother could play a guitar. (Moja babcia umiała grać na gitarze.)

Czasowniki modalne wyrażające nakazy i rady

W grupie czasowników modalnych wyrażających nakazy i rady proponujemy dwa modal verbs: must i should. Must, które tłumaczymy jako musieć, zastosujemy w momencie, gdy mówimy o nakazach. Natomiast should, czyli „powinno się”, posłuży do dawania rad.

Children must go to school. (Dzieci muszą chodzić do szkoły)

You should stop drinking. (Powinieneś przestać pić.)

Więcej o czasownikach should i must dowiecie się z naszego kursu angielskiego – poziom podstawowym, rozdział 9, lekcja 12-13.

Czasowniki modalne wyrażające przyzwolenie

W tej kategorii powtarzają się wymienione wcześniej modal verbs, takie jak: can, could, may. Wszystkie wymienione czasowniki modalne przetłumaczymy jako „móc”.

Can I stay at home today? (Mogę dziś zostać w domu?)

Could you pass me the salt, please? (Czy mógłbyś podać mi sól?)

You may not use my phone. (Nie możesz używać mojego telefonu.)

Warto zapamiętać, że w przypadku próśb czasownik modalny could będzie znacznie bardziej uprzejmą formą niż can. Idąc tym tropem, could użyjemy w sytuacjach formalnych, a czasownik modalny can będzie odpowiedni w mowie potocznej.

Czasowniki modalne wyrażające nawyki

W ostatniej kategorii modal verbs mamy dwa czasowniki: will i would. Jak już się z pewnością domyślacie, różnica między nimi jest taka sama jak w parze can-couldwill odnosi się do teraźniejszości, a would używamy do opisu przeszłości. Pary czasowników will i would nie sposób przetłumaczyć na język polski. Dlatego też zapamiętajmy po prostu, że modulują one znaczenie i podkreślają, że dana czynność jest nawykiem, regularnie się powtarza lub powtarzała się.

Jane will always be late! (Jane zawsze się spóźnia!)

When I was a child, I would play in the garden every day. (Kiedy byłem dzieckiem codziennie bawiłem się w ogrodzie.)

Jeśli chcesz przećwiczyć gramatyczne zagadnienia w praktyce, skorzystaj z kursu online lub z rekomendowanej książki Wydawnictwa Edgard.

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.