Poziomy znajomości języków obcych – co oznaczają?

Blog sposoby nauki poziomy
 

Rozszyfrować poziomy znajomości języków obcych wcale nie jest tak trudno. Do opisywania określonych poziomów języka, a także trudności lekcji oraz kursów do nauki słówek, stosujemy skalę Rady Europy (ang. Common European Framework for Reference). Obecnie jest to najczęściej stosowany system określania biegłości językowej. Jeśli więc chcesz sprawdzić, czy Twój poziom angielskiego to już B2, czy tylko A2 lub B1, zapoznaj się z charakterystyką każdego z tych poziomów. 

 

Skala Rady Europy wyróżnia sześć poziomów znajomości języka:

 

A1 – początkujący (Beginner)
A2 – podstawowy (Pre-Intermediate)

 

B1 – średnio zaawansowany (Intermediate)
B2 – ponad średnio zaawansowany (Upper-Intermediate)

 

C1 – zaawansowany (Advanced)
C2 – biegły (Proficient)

 

Jak określić poziom znajomości języka?

 

Chcesz się dowiedzieć, jak dobrze znasz wybrany język? Jeśli jeszcze nie udało Ci się tego zweryfikować, zaloguj się na swoje konto na platformie i wykonaj bezpłatny Test poziomujący dostępny w zakładce Panel użytkownika na platformie multikurs.pl. Test poziomujący sprawdzi najważniejsze umiejętności językowe, a także znajomość słownictwa oraz zagadnień gramatycznych i określi Twój poziom znajomości języka.

 

Nie masz jeszcze konta w serwisie? Wystarczy, że się zarejestrujesz – jest to bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje!

 

 

Chcesz szybko wejść na wyższy poziom znajomości języka?

 
Intensywny kurs języka angielskiego
 

Co oznaczają poszczególne poziomy znajomości języka obcego?

 

Poziomy znajomości: A1 – początkujący

 

Jesteś na samym początku językowej drogi. Teraz budujesz solidne fundamenty, na których zbudujesz dalszą znajomość języka. Sprawdź, co Cię czeka i jakie są Twoje cele na tym etapie nauki.

 

– Potrafisz przedstawić siebie i innych w sytuacjach prywatnych a także formalnych oraz udzielić podstawowych informacji.
– Znasz i umiesz stosować potoczne wyrażenia w konkretnych sytuacjach życia codziennego.
– Umiesz prowadzić prostą rozmowę, gdy rozmówca mówi do Ciebie wolno i wyraźnie, i jest gotowy Ci pomóc bądź powtórzyć poszczególne kwestie.
– Potrafisz zapytać i odpowiedzieć na pytania dotyczące podstawowych informacji na temat życia prywatnego i aktywności zawodowej lub rzeczy, które Cię bezpośrednio dotyczą lub otaczają.

 

A2 – podstawowy

 

Angielski A2 oznacza ni miej, ni więcej, ale  to, że wiesz już co nie co na temat języka. Znasz też podstawowe zwroty i wyrażenia. Jeśli trafisz do kraju, w którym używa się języka, którego się uczysz, poradzisz sobie w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, bo:

 

– Jesteś w stanie dogadać się w prostych sytuacjach życia codziennego.
– Znasz również podstawowe słownictwo oraz struktury gramatyczne umożliwiające Ci skuteczną komunikację w codziennym życiu.
– Rozumiesz wypowiedzi i często używane wyrażenia na tematy związane z życiem codziennym lub te, które Cię dotyczą lub rzeczy, sprawy i zjawiska, które Cię bezpośrednio otaczają.
– Przeprowadzisz prostą, bezpośrednią wymianę zdań na tematy już Ci znane.

 
Blog sposoby nauki poziomy
 

Poziomy znajomości: B1 – średnio zaawansowany

 

Podstawy masz już opanowane. Teraz należy skupić się na rozwijaniu poszczególnych umiejętności językowych oraz na rozbudowywaniu słownictwa.

 

– Potrafisz opisać doświadczenia przeszłe, plany na przyszłość oraz pojęcia abstrakcyjne, np. nadzieje, marzenia i uczucia.
– Umiesz wyjaśnić swoje motywacje, opinie i plany.
– Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu, czy to tekst pisany czy podczas rozmowy, na podstawowe i typowe tematy.
– Wypowiadasz się (ustnie lub pisemnie) w sposób prosty, ale też zrozumiały i spójny, na tematy, które Cię interesują lub które są Ci znane.
– Poradzisz sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.

 

B2 – ponad średnio zaawansowany

 

Jesteś już za połową drogi. Będąc na tym poziomie znajomości języka

 

– Umiesz sformułować przejrzystą wypowiedź ustną a także pisemną na różne tematy.
– Potrafisz wyjaśnić i uzasadnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji.
– Rozumiesz znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych wypowiedziach na temat konkretne i abstrakcyjne.

 

Poziomy znajomości: C1 – zaawansowany

 

Dążysz do doskonałości i biegłości językowej. Wzbogacaj zasób słownictwa oraz zgłębiaj tajniki gramatyki. Co jakiś czas powtarzaj nieużywane zwroty i wyrażenia, by nie wypadły Ci z pamięci.

 

– Rozumiesz szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia wyrażone pośrednio.
– Potrafisz również formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi na temat złożonych problemów.
– Wypowiadasz się płynnie, spontanicznie na różne tematy.
– Bez większego trudu znajdujesz ponadto odpowiednie sformułowania.
– Swobodnie posługujesz się językiem w kontaktach towarzyskich, społecznych i zawodowych.

 

Jesteś już na poziomie C1? Osiągnij biegłość językową z kursem online

 
Intensywny kurs języka angielskiego
 

C2 – biegły

 

To najwyższy z możliwych poziom znajomości języka obcego. Jeśli go osiągnąłeś, język właściwie już nie jest Ci obcy. Gratulujemy! Swobodnie poruszasz się w świecie, używając wybranego języka.

 

– Znasz wszystkie poziomy znajomości języka obcego. Rozumiesz praktycznie wszystko, co usłyszysz lub przeczytasz, oprócz może bardzo specjalistycznych czy slangowych sformułowań. 
– Wyrażasz swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie.
– Potrafisz subtelnie różnicować odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
– Umiesz streścić informacje pochodzące z różnych źródeł (pisanych lub mówionych), w jasny i spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.

 

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.