Angielskie cytaty

Szukasz angielskich cytatów o życiu, miłości i przyjaźni albo sentencji po angielsku na różne okazje? Lubisz literackie powiedzenia w języku angielskim? Skorzystaj z listy poniżej! To be or not to be: that is a question! i 25 innych słynnych cytatów w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.

Czytaj i ucz się angielskiego z powiedzeń, które na pewno już znasz! Jak? Po prostu postaraj się zapamiętać je po angielsku. W ten sposób błyskawicznie zapamiętasz znaczenie słów, które wchodzą w ich skład, bez „kucia: słówek z listy! 

Lista angielskich cytatów

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving — Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę, musisz cały czas poruszać się naprzód. (Albert Einstein)

I think therefore I am. — Myślę, więc jestem (Rene Descartes)

Not all those who wander are lost. — Nie wszyscy ci, którzy błądzą, są zgubieni (J. R. R. Tolkien)

Nothing is certain except for death and taxes. — Nic nie jest pewne oprócz śmierci i podatków (Benjamin Franklin)

That’s one small step for a man, a giant leap for mankind. — To mały krok dla człowieka, wielki krok dla ludzkości (Neil Armstrong)

The only thing we have to fear is fear itself. — Jedyna rzecz, jakiej trzeba się bać, to sam strach.  (Franklin D. Roosevelt)

What doesn’t kill us makes us stronger. — Co nas nie zabije, to nas wzmocni.  (Friedrich Nietzsche) 

You must be the change you wish to see in the world. — Musisz być zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie. (Mahatma Ghandi)

A rose by any other name would smell as sweet.  — Róża pod inną nazwą pachnie równie słodko. (William Shakespeare)

All that glitters is not gold.  — Nie wszystko złoto, co się świeci. (William Shakespeare)

When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. — Kiedy czegoś gorąco pragniesz cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu.  (Paulo Coelho)

One is loved because one is loved. No reason is needed for loving. — Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości. (Paulo Coelho)

The truth will set you free. — Prawda Was wyzwoli. (Biblia)

To be or not to be, that is the question.  — Być albo nie być, oto jest pytanie. (William Shakespeare)

Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. — Wykształcenie jest tym, co pozostaje, kiedy zapomni się to, czego nauczyło się w szkole. (Albert Einstein)

Eighty percent of success is showing up. — Osiemdziesiąt procent sukcesu to obecność. (Woody Allen)

Energy and persistence conquer all things. — Energia i wytrwałość zwycięży wszystko. (Benjamin Franklin)

Ask, and it shall be given you; seek, and you shall find.  — Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie.  (Biblia)

United we stand, divided we fall.  — Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. (Ezop)

Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.  — Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, która ci się traffi.  ( Winston Groom, Forrest Gump)

The truth will set you free.  — Prawda was wyzwoli. (Biblia)

What is a friend? A single soul in two bodies. — Kim jest przyjaciel? Jedną duszą w dwóch ciałach. (Arystoteles)

Doubt is the father of invention.  — Wątpliwość jest ojcem wynalazku. (Galileusz)

You cannot leave everything to Fate, boy. She’s got a lot to do. Sometimes you must give her a hand. — Nie możesz pozostawić wszystkiego losowi. On ma wiele do zrobienia. Czasami musisz mu pomóc. (Leonardo da Vinci)

Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people. — Wielkie umysły dyskutują o ideach, przeciętne o wydarzeniach, małe o ludziach. (Eleanor Roosevelt)

If you are going through hell, keep going. — Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się. (Winston Churchill)

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.