Czasy teraźniejsze – angielski

Blog gramatyka czas teraźniejszy

Jeśli mylą Ci się angielskie czasy teraźniejsze, często nie masz pewności, czy w danej sytuacji lepiej użyć czasu Present Simple, czy Present Continuous lub potrzebujesz porównania Present Perfect z Present Perfect Continuos, to trafiłeś idealnie! W tym artykule opisujemy po kolei zastosowanie i konstrukcję wszystkich czterech czasów teraźniejszych w języku angielskim. Natomiast na koniec porównujemy je także w formie praktycznej tabeli.

Present Simple

Czas Present Simple jest angielskim czasem teraźniejszym prostym używanym zazwyczaj dla wyrażenia czynności stałych bądź często powtarzających się. Używamy go również do opisywania czynności zaplanowanych, bądź niezależnych od nas (programów, rozkładów) oraz wyrażania stanów, uczuć oraz opinii.

Zdania twierdzące tworzy się za pomocą czasownika w podstawowej formie. W trzeciej osobie liczby pojedynczej do czasowników dodajemy końcówkę -s. W przypadku czasownika to be (być), używa się jednej z trzech form am, is bądź are.

Joanna is a hairdresser. ─ Joanna jest fryzjerką.
I get up at 6 o’clock every morning, except for weekends. ─ Wstaję o 6 codziennie rano, z wyjątkiem weekendów.

Do czasowników kończących się na o, ch, sh, ss, x, w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się końcówkę -es.
Do czasowników, które kończą się na -y, które poprzedza samogłoska, w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodaje się końcówkę -s. Jeśli końcówka -y jest poprzedzone spółgłoską, dodana zostaje końcówka -es a y zmienia się na i.

Musimy również pamiętać o specyficznej odmianie dwóch bardzo ważnych w języku angielskim czasowników, have oraz do, które w trzeciej osobie liczby pojedynczej przyjmują następującą formę.

have → has ─ posiadać
do → does ─ robić

Pytania w czasie Present Simple tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do, a w trzeciej osobie liczby pojedynczej does. Pytania tworzy się poprzez użycie czasownika posiłkowego na początku zdania, potem następuje podmiot, a po nim orzeczenie. W pytaniu używa się zawsze podstawowej formy czasownika, bez końcówek.

Chcesz poznawać gramatykę razem ze słownictwem? Zacznij kompleksową naukę angielskiego online!

Intensywny kurs języka angielskiego

Present Continuous

Czas Present Continuous jest czasem teraźniejszym ciągłym, wyrażającym czynności odbywające się w danej chwili bądź w niedalekiej przyszłości. Zdania w Present Continuous odnosić się mogą także do czynności rozciągniętych w czasie, niekoniecznie wykonywanych w chwili mówienia.
Niekiedy czasu Present Continuous używa się dla wyrażenia czynności, które będą miały miejsce w najbliższej przyszłości. Są to zazwyczaj czynności wcześniej ustalone, zaplanowane. Czas Present Continuous możemy zastosować również do opisania czynności powtarzającej się, która często ma zabarwienie emocjonalne.

Zdania w tym czasie tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego to be (być) oraz czasownika z końcówką -ing.

I am having dinner. ─ Jem obiad.
She is watching TV. ─ Ona ogląda telewizję.

Pytania w czasie Present Continuous tworzy się poprzez inwersję, czyli przestawienie formy czasownika to be przed podmiot. Są to pytania typu yes / no (takie, na które oczekujemy odpowiedzi tak lub nie).

Are you going out? ─ Wychodzisz?
Is she sleeping now? ─ Czy ona teraz śpi?

Pytania szczegółowe również tworzy się przez inwersję, dodając na początek odpowiedni zaimek pytający, np. what (co), who (kto), when (kiedy), where (gdzie), why (dlaczego).

Natomiast przeczenia tworzy się poprzez dodanie not do jednej z form czasownika to be. W formie skróconej używa się isn’t bądź aren’t. Nie ma jednak formy skróconej dla am not (można jednak użyć formy I’m not).

They aren’t playing tennis now. ─ Oni nie grają teraz w tenisa.
She is not coming with us. ─ Ona nie jedzie z nami.

Blog gramatyka czas teraźniejszy

Jeśli chcesz lepiej poznać czasy teraźniejsze Present Simple i Continuous, to zajrzyj do naszego kursu!

Present Perfect

Czasu Present Perfect używamy, kiedy odnosimy się do wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości, lecz ich skutki odczuwamy w chwili mówienia. Najważniejszą cechą czasu Present Perfect jest zatem jego nawiązanie do teraźniejszości. Używamy go zazwyczaj mówiąc o:

– swoich dotychczasowych doświadczeniach, kiedy dokładny czas wykonania czynności nie jest istotny, lecz sam fakt, iż miała ona miejsce.

We have been to London. ─ Byliśmy w Londynie
I haven’t seen this movie. ─ Nie widziałem tego filmu.

– wydarzeniach, które miały miejsce stosunkowo niedawno, a ich skutki odczuwamy w chwili obecnej.

I haven’t seen Peter recently. ─ Ostatnio nie widziałem się z Peterem.
She has just arrived. ─ Ona właśnie przyjechała.

– faktach lub czynnościach, które trwają już od jakiegoś czasu i nadal są aktualne.

I have known Jack for years. ─ Znam Jacka od lat.
I’ve lived here all my life. ─ Mieszkam tu całe życie.

W zdaniach twierdzących w tym czasie używamy czasownika posiłkowego have (lub has w trzeciej osobie liczby pojedynczej) i odpowiedniej formy imiesłowu czasownika, Past Participle. Natomiast w przypadku regularnych czasowników Past Participle tworzy się dodając końcówkę -ed do bezokolicznika. Przy nieregularnych czasownikach używa się trzeciej formy z tabeli czasowników nieregularnych. Jeśli chodzi o pytania ogólne, to tworzy się je poprzez inwersję, czyli przestawienie czasownika posiłkowego have / has przed podmiot. Natomiast pytania szczegółowe tworzy się dodając na początek pytania odpowiedni zaimek.
Przeczenia tworzy się poprzez dodanie not do czasownika posiłkowego have / has. Często używa się form skróconych haven’t / hasn’t.

Jeśli chcesz poznawać angielskie słówka nie wychodząc z domu, to ucz się online!

Intensywny kurs języka angielskiego

Present Perfect Continuous

Angielski czas teraźniejszy Present Perfect Continuous wyraża czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa nieprzerwanie do chwili obecnej. Używa się go także, aby podkreślić skutek czynności lub procesu, który właśnie się zakończył. Jednakże czas Present Perfect Continuous wyraża także czasem czynność powtarzającą się.

W zdaniach używa się konstrukcji:

have / has + been + czasownik z końcówką -ing

I have been learning French for three years. ─ Uczę się francuskiego od trzech lat.
The media have been speculating who will assume leadership of the new party. ─ Media spekulują, kto obejmie przywództwo w nowej partii.

Pytania tworzy się poprzez inwersję, a przeczenia poprzez dodanie not do czasownika posiłkowego have / has. Używa sę także form skróconych haven’t oraz hasn’t.

– Have you been partying all night? ─ Imprezowałeś przez całą noc?
– No, I haven’t. ─ Nie.

Czasy teraźniejsze angielski – porównanie

Czasy teraźniejsze na początku mogą przytłoczyć. Dlatego też zebraliśmy wszystkie podstawowe informacje w niedużej tabelce poniżej, z której możesz korzystać w każdej chwili – wystarczy ją wydrukować i będzie gotową “ściągawką” w razie potrzeby.

Present Simpleteraźniejszy prostypodstawowa forma czasownikaJoanna is a hairdresser. ─ Joanna jest fryzjerką.
Present Continuousteraźniejszy ciągłybe + -ingI am having dinner. ─ Jem obiad.
Present Perfectprzeszły, ale nawiązujący do teraźniejszości(dokonany)have/has + czasownik w 3. formieI haven’t seen this movie yet. ─ Jeszcze nie widziałem tego filmu.
Present Perfect Continuousprzeszły i trwający nadal have / has + been + czasownik z końcówką -ingI have been learning French for three years. ─ Uczę się francuskiego od trzech lat.

Jeśli nadal jesteś głodny wiedzy, bo same czasy teraźniejsze to dla ciebie za mało, to zapraszamy do naszego zestawienia czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych!

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.