Kursy MultiWords

Metoda Multiwords to innowacyjny moduł do nauki słów i zwrotów języka obcego. Zawiera od kilku do kilkunastu tysięcy słów oraz zdań przykładowych, starannie dobranych i przygotowanych przez naszych metodyków. Wysokiej jakości nagrania native speakerów sprawią, że osłuchasz się z językiem i nauczysz się prawidłowej wymowy. Dzięki nowoczesnej metodzie obrazującej użycie słowa w kontekście zdania przykładowego, nauka jest szybka i efektywna.

Dobierając słowa i zwroty do kursu kierowaliśmy się częstotliwością ich występowania w danym języku używanym na co dzień. Dzięki temu, nasza baza zawiera kilka tysięcy najbardziej potrzebnych słów i zwrotów z praktycznie wszystkich dziedzin życia.

Więcej o metodzie Multiwords w poszczególnych kursach w zakładce Metoda na stronie każdego kursu.

Spis treści


Kursy próbne

Każdy kurs można wypróbować za darmo. Aby to zrobić, zaloguj się na swoje konto, następnie wybierz z paska Menu zakładkę Strefa kursanta i z niej opcję Kursy próbne. Kursy dostępne są według trzech spisów oznaczonych niebieskimi ikonami:

Wybierz język – znajdziesz tu kursy podzielone według kryterium języka. Po kliknięciu na wybrany język, system pokaże wszystkie dostępne dla tego języka kursy.

Wybierz kurs – tutaj możesz sprawdzić i wypróbować wszystkie kursy dostępne w naszej ofercie.

Wypróbuj – najczęściej wybierane kursy – tutaj możesz wypróbować kursy najczęściej wybierane przez naszych użytkowników.

Jeżeli chcesz wypróbować kurs, z  jednej z podanych powyżej list kursów wybierz interesujący Cię kurs. Kliknięcie w ikonę wybranego kursu przenosi od razu do okna startowego kursu

UWAGA: Kurs próbny jest aktywny tylko przez 48 godzin od daty uruchomienia. Po upływie tego czasu, dostęp wygasa.


Przejście do strony startowej kursu

Po zalogowaniu się do konta na platformie, wybierz z Menu zakładkę Strefa kursanta, a następnie opcję Twoje kursy. Po przejściu do strony Twoje kursy, wybierz z listy posiadanych kursów ten, z którym chcesz pracować i naciśnij znajdujący się po prawej stronie każdego kursu przycisk Rozpocznij naukę. Kliknięcie przenosi do strony startowej kursu.


Rozpoczęcie nauki z kursem

Aby rozpocząć naukę, wybierz z menu strony startowej kursu zakładkę Nauka Nowego Materiału. Po przejściu do treści zakładki wyświetla się cała baza danego kursu z paczkami tematycznymi słówek. Aby rozpocząć naukę, wybierz odpowiednią paczkę. Po wyborze paczki zostaniesz przekierowany do menu Prezentacji słów oraz Ćwiczeń.


Prezentacja słów

W prezentacji słów zapoznasz się z nowymi słowami oraz zdaniami zawartymi w danej paczce. Aby dodać prezentowane słowo do nauki, kliknij w ikonę Dodaj do nauki lub dodaj słówko za pomocą przycisków 1 i 4. Oddzielnie możesz dodać zdania do nauki (aby to zrobić, kliknij na zielony plus przy zdaniu). Gdy uznasz, że zdanie jest dobrze przyswojone można je usunąć klikając przycisk czerwony minus przy zdaniu. Po dodaniu słówek i zdań do nauki, wróć do Menu paczki i przejść do zakładki Ćwiczenia.


Ćwiczenia

W zakładce znajdują się różne rodzaje ćwiczeń. Podstawowym ćwiczeniem jest Samoocena. Polega ono na powtarzaniu listy słówek i ocenianiu jak dobrze pamięta się każde z nich. Pozostałe ćwiczenia obejmują min. rozpoznawanie słówek ze słuchu, czy wybór tłumaczenia. 

UWAGA: Zalecane jest wykonanie wszystkich ćwiczeń, ponieważ każde z nich kształci inną umiejętność językową (tłumaczenia, rozumienia ze słuchu, użycia słowa w odpowiednim kontekście), co pomaga w skutecznym przyswojeniu nowych słówek. Nie jest to jednak obowiązkowe i nie wpływa na zakres powtórek. Powtórki są wyznaczane jedynie na podstawie ćwiczenia Samoocena.


Ćwiczenia – rodzaje:

Ćwiczenia – samoocena

Ćwiczenie Samoocena polega na podaniu (ustnie) tłumaczenia polskiego słówka na język docelowy (w językach: angielskim, rosyjskim i hiszpańskim pojawia się dodatkowo okienko do wpisywania tłumaczenia). Po wypowiedzeniu lub wpisaniu słówka, kliknij przycisk Sprawdź (skrót klawiszowy 4). Program wyświetli prawidłową odpowiedź oraz cztery przyciski, z których należy wybrać jeden, najlepiej opisujący stopień zapamiętania słówka. Ocenisz w ten sposób swoją znajomość danego słówka.

Oto znaczenie poszczególnych ocen:

 • Nie pamiętam (1) – odpowiedź zła lub jej brak.
 • Słabo (2) – odpowiedź częściowo poprawna.
 • Dobrze (3) – Poprawną odpowiedź, ale podana po chwili wahania.
 • Bardzo dobrze (4) – Poprawna odpowiedź podana bez wahania.

Jeżeli jakiś element zostanie oceniony na 1 lub 2, będzie on dodany do kolejki dodatkowych powtórek (wyświetlana przez system liczba powtórek do wykonania na dany dzień nie zmniejszy się ze względu na dodanie dodatkowej powtórki) i będzie powtarzany tego dnia aż do momentu, gdy wystawisz ocenę 3 lub 4. Jednocześnie element oceniony na 1 będzie dodawany do powtórki częściej, niż element oceniony na 2. Element oceniony na 4 zostanie uznany za element nauczony i nie będzie już dodawany do powtórki.

UWAGA: Na podstawie tego ćwiczenia są wyznaczane późniejsze powtórki.

Ćwiczenie – rozpoznawanie ze słuchu

Ćwiczenie polega na wskazaniu spośród czterech prezentowanych słów, słowa wypowiedzianego przez lektora.

Ćwiczenie – dyktando

Ćwiczenie polega na wpisaniu w okno wypowiedzianego przez lektora słowa.

UWAGA: Ćwiczenie dostępne dla języków:  angielskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.

Ćwiczenia – Wybór tłumaczenia

Ćwiczenie polega na wskazaniu spośród czterech możliwych prawidłowego tłumaczenia dla słowa wyświetlanego w języku docelowym.

UWAGA: Początkującym w nauce języka obcego zalecamy najpierw zapoznanie się z nowym materiałem poprzez Prezentację nowych słówek. Jest to rodzaj ćwiczenia zapoznawczego, po którym łatwiej będzie rozpocząć wykonywanie następnych ćwiczeń.


Funkcje zaawansowane

W trakcie rozwiązywania wszystkich ćwiczeń, dostępnych jest kilka opcji usprawniających pracę z programem. Są to:

 • Dodaj komentarz – umożliwia dodanie własnego komentarza do danego słówka (zdania). Komentarz będzie się pojawiał przy danej jednostce, zawsze u dołu ekranu. Komentarz można edytować lub usunąć korzystając z tego samego przycisku. Przycisk znajduje się u dołu strony w ćwiczeniu.
 • Zaproponuj zmianę – jeżeli zauważysz jakiś błąd, literówkę lub uważasz, że zdanie powinno brzmieć inaczej, wystarczy to opisać w okienku i kliknąć Zapisz. Zgłoszenie trafi do nas i będziemy mogli poprawić błędy. Przycisk znajduje się u dołu strony w ćwiczeniu.
 • Klawiatura – w kursach języka rosyjskiego i hiszpańskiego wprowadzono do programu funkcję klawiatury. Dzięki niej szybko i wygodnie wprowadzisz odpowiednie znaki, bez potrzeby korzystania ze skrótów klawiaturowych. Klawiatura pojawia się po kliknięciu w ikonkę klawiatury na ekranie ćwiczenia, w trybie wpisywania odpowiedzi.
 • Trener wymowy – w każdym kursie MultiWords możesz korzystać z trenera wymowy, dzięki któremu sprawdzisz, czy poprawnie powtarzasz za lektorem słówka i zdania. Do trenera wymowy dostaniesz się, klikając ikonkę z mikrofonem w prezentacji słówek. Instrukcję korzystania z trenera wymowy znajdziesz tutaj.
 • Ukryj menu – na stronach Nauka nowego materiału i Powtórki dostępna jest opcja pozwalająca ukryć zbędne elementy serwisu na czas nauki. Dodatkowo możesz ukryć menu swojej przeglądarki internetowej, naciskając klawisz F11. Ponowne naciśnięcie klawisza F11 przywróci wyświetlanie menu przeglądarki.

Powtórki

Wszystkie słowa, zwroty i zdania, które kiedykolwiek były w nauce, przechodzą do sekcji powtórek. Na podstawie wyników uzyskanych w ćwiczeniach, program sam dobiera najlepszy czas i zakres powtórki tak, aby słowa zostały utrwalone. Algorytm wyznaczania powtórek oparty jest na krzywej zapominania, która określa interwały i czas powtórnych sesji – tuż przed momentem zapomnienia. Program tak wyznacza materiał do powtórek, by słówka, które sprawiają trudność, były powtarzane częściej, natomiast te, które znasz, wypadały w powtórkach rzadziej, jednak na tyle często, by je skutecznie utrwalić w pamięci. Dzięki temu czas potrzebny na naukę jest maksymalnie wykorzystany.

UWAGA: Wykonywanie regularnych, wyznaczanych przez program powtórek, jest najważniejszym elementem nauki, dlatego przy każdym wejściu do kursu (poza pierwszą sesją) należy zacząć pracę od Powtórek. Gdy wejdziesz na swój profil (w zakładkę Twoje kursy), przy każdym posiadanym na koncie kursie wyświetlają się następujące informacje: data wygaśnięcia abonamentu, procent wykonania kursu oraz ilość powtórek na dziś.

Za każdą wykonaną powtórkę Użytkownik otrzymuje 1 punkt. Suma punktów z danego kursu stanowi o pozycji Użytkownika w rankingu.


Powtórki – rodzaje ćwiczeń

Samoocena

Ćwiczenie polega na podaniu odpowiednika przedstawianego słówka, w języku, którego się uczysz. Odpowiednik podajesz ustnie lub pisemnie, wpisując słowo w pojawiające się okno (opcja dostępna w kursach angielskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego). Następnie należy kliknąć przycisk Sprawdź (skrót klawiszowy 4), program wyświetla wtedy prawidłową odpowiedź. Następnie oceniasz swoją znajomość słówka według podanej w ćwiczeniu skali ocen. Więcej o ćwiczeniu w: Samoocena.

Rozumienie ze słuchu

Ćwiczenie polega na wskazaniu prawidłowego tłumaczenia wypowiadanego przez lektora słowa. Osobnym wariantem tego ćwiczenia jest Rozumienie ze słuchu z ilustracjami, polegające na połączeniu usłyszanego słowa z pasującym do niego obrazkiem.

Rozpoznawanie ze słuchu

Ćwiczenie polega na wskazaniu wypowiadanego przez lektora słowa. Wariantem tego ćwiczenia jest Rozpoznawanie ze słuchu z ilustracjami, polegające na wskazaniu ilustracji i prawidłowego zapisu wypowiadanego przez lektora słówka.

Dyktando

Ćwiczenie polega na wpisaniu w okno usłyszanego słowa.

UWAGA: ćwiczenie jest niedostępne w kursach języków: arabskiego, chińskiego i japońskiego.

Wybór tłumaczenia

Ćwiczenie polega na wybraniu właściwego tłumaczenia dla wypowiadanego przez lektora słowa.


Terminy powtórek

Przy pierwszym rozwiązaniu dowolnego ćwiczenia uczącego słów lub zdań, wyznaczane są powtórki przerobionego materiału. Termin powtórki zależy od tego jak dobrze znasz dane słowo. W zależności od Twoich wyników i postępów w nauce wracasz do słówek nazajutrz po rozwiązaniu ćwiczeń, 2 dni później lub w następnych terminach wyznaczonych przez śledzący Twoje postępy system MultiWords.

Terminy wyznaczonych powtórek odczytasz w zakładce Postępy w nauce. Znajdziesz tu następujące informacje: data rozpoczęcia kursu, czas spędzony na nauce, postęp realizacji kursu. Statystyki pozwolą Ci monitorować proces nauki. Najważniejsze informacje prezentowane w statystykach dotyczą wykonanych przez Ciebie powtórek elementów z list słówek. W statystykach uwzględniane są elementy znajdujące się aktualnie w systemie powtórek, z list słówek dostępnych w zakładce Słówka.


Kalendarz powtórek

Kalendarz powtórek pozwoli Ci sprawdzać, ile powtórek zaplanowanych jest na dany dzień. Możesz przechodzić pomiędzy poszczególnymi miesiącami za pomocą strzałek obok nazwy aktualnie wyświetlanego miesiąca. Kalendarz pozwala również w wygodny sposób eliminować wybrane dni z powtórek tak, aby nie były w tym czasie planowane powtórki. W tym celu, kliknij w komórkę danego dnia na kalendarzu. Istnieje też możliwość rozłożenia w czasie swoich powtórek. Funkcja ta jest dostępna na dole pod kalendarzem. Możesz wykasować swoje powtórki za pomocą przycisku Zeruj powtórki. Pozwala to na rozpoczęcie nauki z kursem od nowa. Można też sprawdzić terminy oraz ilość powtórek klikając na Kalendarz powtórek.


Tempo nauki

Możesz kontrolować tempo nauki ustawiając na suwaku umieszczonym z lewej strony w zakładce Kalendarz powtórek tempo od bardzo wolnego  (1 w skali) do bardzo szybkiego (10 w skali). Pozwala to wpłynąć na rozłożenie ilości powtórek w kalendarzu.

UWAGA: Proponujemy przy każdym uruchomieniu kursu wykonywać na bieżąco powtórki, a dopiero później zrobić jeden lub dwa nowe zestawy. W innym przypadku ilość materiału do przerobienia może znacznie wzrosnąć, co wiąże się z utrudnioną nauką. Zauważmy, że gdy wybierzemy np. 3 paczki po 15 słówek, przez następne dni będziemy mieli do powtórzenia wszystkie te słówka (po kilku powtórkach ilość ta będzie malała). Jeżeli dodamy do tego powtórki z poprzednich dni, słówek do powtórzenia może się zebrać nawet kilkaset, a przerobienie materiału z tak różnorodnym słownictwem jest trudne i czasochłonne.


Utrwalenie

Żeby łatwiej było zapamiętać poszczególne słowa i zdania, proponujemy wykonywanie ćwiczeń umieszczonych w zakładce Utrwalenie.

Rodzaje proponowanych na tym etapie ćwiczeń to:

Utrwalanie – wybór tłumaczenia

Ćwiczenie polega na wybraniu prawidłowego tłumaczenia dla słowa podanego w języku obcym.

Utrwalanie – tłumaczenie zdań

Ćwiczenie polega na przetłumaczeniu w myślach lub ustnie zdania podanego w języku polskim na język obcy. Po kliknięciu Sprawdź (klawisz 4), sam sprawdzasz i oceniasz swoją odpowiedź.

Utrwalenie – rozumienie ze słuchu z ilustracjami

Ćwiczenie polega na wybraniu odpowiedniego tłumaczenia wraz z ilustracją dla odtwarzanego w obcym języku słowa.

Utrwalanie – dopasowywanie słów do ilustracji

Ćwiczenie polega na dopasowaniu słowa w języku obcym do wyświetlanej ilustracji.

UWAGA: Gdy zaznaczysz w menu ćwiczenie do wykonania, pokaże się ilość słów (nowych, powtórkowych oraz trudnych) do powtórzenia w danym ćwiczeniu. Następnie wybierasz zakres słów do utrwalenia i wykonujesz ćwiczenie.


Statystyki i Postępy w nauce

Statystyki pozwalają monitorować proces nauki. W tej zakładce znajdziesz następujące informacje: data rozpoczęcia kursu, czas spędzony na nauce, postęp realizacji kursu. Najważniejsze informacje prezentowane w statystykach dotyczą wykonywanych powtórek elementów z list słówek. Uwzględniane są elementy z list słówek dostępnych w zakładce Słówka znajdujące się aktualnie w systemie powtórek.


Testy i Certyfikaty

Po ukończeniu kolejnych etapów nauki, możliwe jest wykonanie testów sprawdzających znajomość słownictwa, a także otrzymanie certyfikatu poświadczającego znajomość słownictwa na danym poziomie.  Testy dostępne są w zakładce Postępy i Rankingi, w opcji Testy i Certyfikaty. Dostęp do każdego testu uruchamia się automatycznie po przerobieniu odpowiedniej ilości materiału. Test można wykonać maksymalnie 3 razy. Po uzyskaniu powyżej 60% poprawnych odpowiedzi z testu, pojawia się opcja pobrania i wydrukowania imiennego certyfikatu.


Gry

W zakładce Gry znajdują się dwa rodzaje zadań: diagram Znajdź słowa oraz Memory. Zakres i zawartość tych ćwiczeń jest zależna od słówek, które powtarzasz. Gry mogą być generowane w oparciu o losowe słówka z całej bazy programu lub, na przykład, tylko spośród słówek przerabianych w ostatnim tygodniu nauki lub słówek sprawiających szczególną trudność. Takie rozwiązanie pozwala na powtórzenie słówek z danego dnia, np. w formie Memory i zabawę z diagramem Znajdź słowa. Dostępne są następujące opcje losowania słówek:

 • dowolne losowo wybrane – wybór tej opcji powoduje wylosowanie słówek z CAŁEJ BAZY programu;
 • powtórkowe – słówka powtarzane w bieżącym dniu nauki;
 • nowe – słówka, dodane w bieżącym dniu nauki;
 • twoje słówka – słówka dodane do bazy;
 • trudne – słówka, na które wielokrotnie nie padła poprawna odpowiedź.

UWAGA: Gry uruchamiane są dla minimum 15 słówek, dlatego czasami niektóre filtry nie są dostępne. Najlepiej uruchomić gry po kilkunastu dniach nauki i przerobieniu ponad 100 słówek. W przypadku, gdy założony filtr pozwala wylosować bardzo dużo słówek, do ćwiczenia wybieranych jest kilkanaście, ale po jego rozwiązaniu, za pomocą przycisku Losuj, możesz wybrać kolejny zestaw – i tak do końca puli. Wyniki ćwiczeń dodatkowych i gier językowych nie mają wpływu na powtórki.


Gry – rodzaje:

Memory

Memory to gra, która oprócz utrwalania znajomości słownictwa kształci także pamięć wzrokową. Zadaniem jest odnalezienie ukrytych par wyrazów z tłumaczeniami. Dla ułatwienia, karty zakrywające wyrazy polskie są innego koloru niż zakrywające wyrazy obcojęzyczne.

Znajdź słowa

Inną ciekawą formą nauki słownictwa jest diagram Znajdź słowa. Wśród z pozoru chaotycznie porozrzucanych liter należy wykreślić pełne wyrazy. Słowa można odczytywać tylko z lewej strony do prawej lub z góry do dołu. Mogą się one wielokrotnie krzyżować, a nawet przylegać do siebie. Zaznaczenia dokonuje się przez kliknięcie myszą na pierwszą i ostatnią literę danego wyrazu. Przy każdym diagramie widoczna jest liczba wykonanych prób i pozostałych do odgadnięcia wyrazów. Opcja Sprawdź odkrywa wszystkie słówka, które były do odgadnięcia w diagramie, a przycisk Zagraj jeszcze raz losuje nowy układ.

UWAGA: Ponieważ słówka w diagramie układane są losowo, może się zdarzyć, że z liter ułożą się przypadkowe, krótkie wyrazy – zaznaczenie wyrazu poniżej czterech liter nie będzie uznane za prawidłową odpowiedź. Ponadto, słówka nie muszą pochodzić z jednej grupy tematycznej.


Materiały dodatkowe

Do kursów zostały dołączone Materiały dodatkowe. Mogą to być filmy, artykuły, nauka kaligrafii (w przypadku języków egzotycznych). Do materiałów dodatkowych dołączona jest również możliwość drukowania fiszek (opcja dostępna dla użytkowników, którzy wykupili 12-miesięczny abonament).

Materiały znajdziesz na stronie Twoje kursy. Dostęp uzyskasz klikając w przycisk Materiały dodatkowe umieszczony po prawej stronie kursu, pod przyciskiem Rozpocznij naukę. Po kliknięciu uzyskasz dostęp do listy materiałów dodatkowych dostępnych dla Twojego kursu.


Fiszki

Fiszki są dostępne dla Użytkowników, którzy wykupili abonament na 12 miesięcy. Dzięki nim, możesz szybko i wygodnie stworzyć własny zestaw fiszek. Do wyboru są wszystkie słówka z dostępnej bazy, ułożone w konkretne grupy tematyczne. Korzystając z opcji Dodaj własne słówko,  możesz również przygotować fiszki z samodzielnie dodanymi wyrażeniami.

Tworzenie i drukowanie fiszek

Aby ułożyć zestaw fiszek, wybierz w menu głównym kursu zakładkę Fiszki, a następnie zakres słów:

 • powtórkowe – słówka powtarzane w bieżącym dniu nauki
 • nowe – słówka, dodane w bieżącym dniu nauki
 • twoje słówka – słówka dodane do bazy
 • trudne – słówka na które wielokrotnie nie padła poprawna odpowiedź

Po wyborze zakresu słów, kliknij przycisk Pobierz fiszki. Ukaże się gotowy do druku arkusz (w formacie PDF) z fiszkami.

UWAGA: Aby móc otwierać arkusz z fiszkami, należy mieć zainstalowany program Adobe Reader.


Cel dnia

Aby ustawić cel dnia, należy odnaleźć na ekranie startowym pole Celu dnia, następnie kliknąć przycisk Ustaw cel i wybrać jedną z dostępnych opcji. W zależności od ilości czasu, który zamierzasz poświęcić na codzienną, regularną naukę, masz do wyboru następujące cele dnia:

– 50 pkt/dzień (zajmie Ci to kilka minut dziennie),
– 100 pkt/dzień (minimum kwadrans dziennie),
– 200 pkt/dzień (około 30 minut dziennie),
– 500 pkt/dzień (około 60 minut dziennie).

UWAGA: czas potrzebny na realizację danego celu jest orientacyjny i może się znacząco różnić w zależności od poziomu znajomości danego języka.

Pamiętaj też, że powtórki, za które możesz zdobyć punkty i wykonać swój cel, będą dostępne dzień po dodaniu słówek do nauki. Przy pierwszym uruchomieniu kursu są one niedostępne.


Raport tygodniowy

Aby na bieżąco kontrolować swoje postępy w kursie, otrzymuj w każdy poniedziałek raport ze swoimi postępami w kursie. Znajdziesz w nim np. datę ostatniego logowania i ilość zdobytych punktów w tygodniu.

Aby uruchomić opcję otrzymywania raportu, kliknij w Ustawienia kursu, następnie przejdź do zakładki Raporty tygodniowe i zaznacz opcję Chcę otrzymywać tygodniowe raporty nauki.

UWAGA: Istnieje możliwość, że raport wpadnie do spamu. Aby tego uniknąć dodaj nas na zaufanych kontaktów.


Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Co zrobić, aby słówko, które znam bardzo dobrze, nie znalazło się w powtórkach?

Wystarczy podczas prezentacji słówek, gdy wyświetli się słowo, które bardzo dobrze znamy nacisnąć klawisz 1 (Usuń z nauki).

Jak kurs interpretuje moje wyniki, kiedy przerywam ćwiczenie?

Kurs wyznacza powtórki tylko dla tych słówek, które zostały przerobione w ćwiczeniu. Jeśli ćwiczenie zostało przerwane, niedokończone, pozostałe słówka nie zostaną uwzględnione w powtórkach. Program potraktuje je tak, jakby nie były jeszcze losowane do ćwiczeń.

W jaki sposób sporządzany jest ranking?

Pozycja w rankingu zależy od sumy wykonanych powtórek. Żeby być wyżej w rankingu, nie wystarczy mieć dużej ilości powtórek wprowadzonych do procesu nauki. Powtórki należy systematycznie wykonywać.

Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. W każdym momencie możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.