Pierwszy powiew językowej wiosny! Kursy 55% taniej!
Do końca promocji:
Twój kod rabatowy: MARCH55
Aby zapewnić najwyższą jakość kursów i usług, wykorzystujemy pliki cookies. Sprawdź cel, warunki przechowywania i dostęp do tych informacji w Polityce Prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Zaloguj się z Facebook
lub
Nie pamiętam hasła Nie masz konta? Zarejestruj się!

Pomoc

Poziomy znajomości języka

Do opisywania poziomów lekcji oraz kursów do nauki słówek stosujemy skalę Rady Europy. Obecnie jest to najczęściej stosowany system określania biegłości językowej.

Skala Rady Europy wyróżnia sześć poziomów:

  • A1 – Początkujący
  • A2 – Podstawowy
  • B1 – Średnio zaawansowany
  • B2 – Ponad średnio zaawansowany
  • C1 – Zaawansowany
  • C2 – Biegły

 
Szczegółowy opis poszczególnych poziomów znajomości języka przedstawia się następująco:


A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi przedstawić siebie i innych. Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i najprostsze wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego na przykład miejsca jego zamieszkania, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.


A2 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane. Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.


B1

Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane lub interesują ją. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.


B2 

Osoba posługująca się językiem na poziomie B2 potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.


C1 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia wyrażone pośrednio. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajduje odpowiednie sformułowania. Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych lub zawodowych.


C2    

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie z łatwością rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.

Nie jesteś pewien, czy warto kupić?
WYPRÓBUJ WSZYSTKIE NASZE KURSY ZA DARMO
Szybka rejestracja Minimum formalności
Dostęp do wszystkich
kursów za darmo
Bez ukrytych płatności
Pokaż stopkę
(C) WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE