Poziomy znajomości języka

Do opisywania poziomów lekcji oraz kursów do nauki słówek stosujemy skalę Rady Europy. Obecnie jest to najczęściej stosowany system określania biegłości ...