Wykorzystaj szansę. Do końca tygodnia kursy 50% taniej!
Do końca promocji:
Twój kod rabatowy: CHANCE50
Aby zapewnić najwyższą jakość kursów i usług, wykorzystujemy pliki cookies. Sprawdź cel, warunki przechowywania i dostęp do tych informacji w Polityce Prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Zaloguj się z Facebook
lub
Nie pamiętam hasła Nie masz konta? Zarejestruj się!

Czasowniki nieregularne - angielski

CZASOWNIKI NIEREGULARNE - ANGIELSKI


Aby wyrażać przeszłość w czasie Past Simple używając czasowników nieregularnych, musimy znać ich formy. W tabeli czasowników nieregularnych jest to tzw. druga forma czasownika. Pytania i przeczenia tworzy się tak samo jak w przypadku czasowników regularnych, z wyjątkiem czasownika to be, z którym nie używamy czasownika posiłkowego did. Należy pamiętać, że w pytaniach oraz przeczeniach używamy zawsze pierwszej formy czasownika - formy bezokolicznika. 

Chcesz poznawać angielskie słówka nie wychodząc z domu? Ucz się słówek online!


W poniższej tabeli pzredstawiamy formy Past Simple najważniejszych czasowników nieregularnych. Forma czasownika jest taka sama dla każdej osoby.

Tłumaczenie

Infinitive 
(I forma)

Past Simple 
(II forma)

Past Participle 
(III forma) 

być

bić

stawać się, zostawać

zaczynać

gryźć

wiać

rozbijać, psuć

przynosić

budować

kupować

łapać

wybierać

przybywać, przychodzić

kosztować

ciąć, obcinać

kopać

robić

rysować

pić

prowadzić samochód

jeść

spadać

karmić

czuć

walczyć

znaleźć

latać

zakazywać

zapominać

wybaczać

dostawać

dawać

iść

rosnąć

wisieć

mieć

słyszeć

chować

uderzać

trzymać

ranić

trzymać

wiedzieć, znać

kłaść

prowadzić, dowodzić

zostawiać, wyjeżdżać

pożyczać

pozwalać

leżeć

zapalać

zgubić

robić

znaczyć, mieć znaczenie

spotykać

płacić

kłaść

czytać

jeździć (konno, na rowerze)

dzwonić

wstawać

biec

mówić

widzieć

sprzedawać

wysyłać

stawiać, ustawiać

potrząsać

błyszczeć

strzelać

pokazywać

zamykać

śpiewać

siedzieć

spać

mówić

wydawać pieniądze, 
spędzać czas

stać

kraść

pływać

wziąć

uczyć

rozdzierać

powiedzieć

myśleć

rzucać

rozumieć

budzić się

ubierać, nosić ubranie

wygrywać

pisać

be

beat

become

begin

bite

blow

break

bring

build

buy

catch

choose

come

cost

cut

dig

do

draw

drink

drive

eat

fall

feed

feel

fight

find

fly

forbid

forget

forgive

get

give

go

grow

hang

have

hear

hide

hit

hold

hurt

keep

know

lay

lead

leave

lend

let

lie

light

lose

make

mean

meet

pay

put

read

ride

ring

rise

run

say

see

sell

send

set

shake

shine

shoot

show

shut

sing

sit

sleep

speak

spend

stand

steal

swim

take

teach

tear

tell

think

throw

understand

wake

wear

win

write

was / were

beat

became

began

bit

blew

broke

brought

built

bought

caught

chose

came

cost

cut

dug

did

drew

drank

drove

ate

fell

fed

felt

fought

found

flew

forbade

forgot

forgave

got

gave

went

grew

hung

had

heard

hid

hit

held

hurt

kept

knew

laid

led

left

lent

let

lay

lit

lost

made

meant

met

paid

put

read

rode

rang

rose

ran

said

saw

sold

sent

set

shook

shone

shot

showed

shut

sang

sat

slept

spoke

spent

stood

stole

swam

took

taught

tore

told

thought

threw

understood

woke

wore

won

wrote

been

beaten

become

begun

bitten

blown

broken

brought

built

bought

caught

chosen

come

cost

cut

dug

done

drawn

drunk

driven

eaten

fallen

fed

felt

fought

found

flown

forbidden

forgotten

forgiven

got

given

gone

grown

hung

had

heard

hidden

hit

held

hurt

kept

known

laid

led

left

lent

let

lain

lit

lost

made

meant

met

paid

put

read

ridden

rung

risen

run

said

seen

sold

sent

set

shaken

shone

shot

shown / showed

shut

sung

sat

slept

spoken

spent

stood

stolen

swum

taken

taught

torn

told

thought

thrown

understood

woken

worn

won

written


Niewielka grupa czasowników angielskich może przyjmować w czasie Past Simple zarówno formę regularną (przyjmując końcówkę -ed), jak i nieregularną.

uczyć się

zrezygnować

learn

quit

learnt / learned

quit / quitted

learnt / learned

quit / quitted

 
Chcesz robić szybkie postępy? Zacznij kompleksową naukę angielskiego online!

angielski-online

Pokaż stopkę
(C) WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE